2003

Fjernvarme fra søppel

I samarbeid med IVAR etablert Lyse selskapet Forus Energigjenvinning. Selskapet driver et forbrenningsanlegget som gjenvinner energi fra restavfall. Avfallet blir dermed fjernvarme som kundene utnytter til vannbåren varme og varmt tappevann. Lyse arbeider for å bygge ut mer fjernvarmenett i regionen for å kunne ta i bruk mer av energien fra anlegget.