2013

Det smarte hjemmet

Lyse lanserte i 2013 Smartly, en tjeneste som lar kunden styre de viktigste funksjonene i hjemmet med nettbrettet eller smarttelefonen. Ved å installere en styringsenhet i alle hjem hever Lyse boligstandarden til et nytt nivå i regionen, og med styringsenheten kan en styre det som styres kan i framtiden. I 2013 begynte Smartly med lys-, varme- og alarmstyring. Velferdsteknologitjenester, som skal hjelpe eldre og andre med spesielle behov til bedre livskvalitet i eget hjem, ble lansert i 2014.