1909

Da strømmen kom

Våren 1909 ble Sandnes forsynt med elektrisitet fra kraftstasjonen på Sviland. Den 10. desember samme år fikk Stavanger by elektrisk lys fra den nye kraftstasjonen i Oltedal. Stor etterspørsel etter elektrisk kraft under 1. verdenskrig gjorde at det ble bygget ut full kapasitet ved kraftverket i Oltedal. Det ble også bygd et mindre kraftverk i Oltesvik.