2012

Beslutning om nytt kraftverk i Lysebotn

Den største investeringen i konsernets historie ble vedtatt 20.desember 2012. Bedriftsforsamlingen vedtok da utbygging av nytt kraftverk i Lysebotn. Det nye kraftverket Lysebotn 2 vil være et av Norges største vannkraftprosjekter og betyr om lag 15 prosent mer kraft - uten nye naturinngrep.