2006

Altibox

For å stå sterke i konkurransen med andre nasjonale bredbåndsaktører etablerte Lyse i 2006 en egen merkevare for firbervirksomheten. Gjennom merkevaren Altibox leverer i dag rundt 40 partnere i Norge og Danmark tv, telefoni og internett over fiberkabel.