Styre og ledelse

Konsernledelsen i Lyse består av konsernsjef Eimund Nygaard og seks konserndirektører. Generalforsamlingen utgjøres av aksjonærkommunenes ordførere, som stemmer i henhold til det antall aksjer den enkelte eier besitter. Bedriftsforsamlingen velges for fire år av gangen. Konsernstyret i Lyse, som velges for to år av gangen, har seks medlemmer valgt av aksjonærene samt to ansattrepresentanter.

Rosalie Poen

Rosalie Poen

Konsernregnskapssjef
+47 952 61 054
Eirik Gundegjerde

Eirik Gundegjerde

Direktør for mobilitet
+47 51 90 88 85
+47 934 88 885
Geir Magne Tjåland
+47 51 90 81 38
+ 47 470 34 040
Cato Gundersen

Cato Gundersen

Direktør for anskaffelse
 Dagfinn Wåge

Dagfinn Wåge

Leder av avdeling for FoU og Innovasjon
+47 934 88 382
Leif Harald Jensen

Leif Harald Jensen

Juridisk direktør
+47 52 97 90 42
+47 475 09 042
Geir Arve Vika

Geir Arve Vika

IT-direktør
+47 51 90 83 93
+47 934 88 393
Leiv Træet

Leiv Træet

Konserncontroller
+47 51 90 82 07
+47 934 88 207

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS