Styre og ledelse

Konsernledelsen i Lyse består av konsernsjef Eimund Nygaard og seks konserndirektører. Generalforsamlingen utgjøres av aksjonærkommunenes ordførere, som stemmer i henhold til det antall aksjer den enkelte eier besitter. Bedriftsforsamlingen velges for fire år av gangen. Konsernstyret i Lyse, som velges for to år av gangen, har seks medlemmer valgt av aksjonærene samt to ansattrepresentanter.

I april 2019 ble det laget en ny utgave av Styrets Melding. Dette er en rapport til eierne som gir et bredt bilde på status i Lyse-konsernet. Rapporten finner du her.

Cato Gundersen

Direktør for anskaffelser

Dagfinn Wåge

Leder av avdeling for FoU og Innovasjon

Eirik Gundegjerde

Direktør for mobilitet

Geir Arve Vika

IT-direktør

Hans Wilhelm Vedøy

Økonomidirektør energi

Leif Harald Jensen

Juridisk direktør
Marit Ramstad Garvik er Personvernombud i Lyse

Marit Ramstad Garvik

Personvernombud

Ove Jølbo

Direktør eier- og myndighetskontakt

Peter Andre Schwarz

Kommunikasjonssjef

Rosalie Poen

Konsernregnskapssjef
Solveig Gjerde Hjelle

Solveig Gjerde Hjelle

Økonomidirektør tele

Svein Grude

Konserncontroller

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS