Styre og ledelse

Konsernledelsen i Lyse består av konsernsjef Eimund Nygaard og seks konserndirektører. Generalforsamlingen utgjøres av aksjonærkommunenes ordførere, som stemmer i henhold til det antall aksjer den enkelte eier besitter. Bedriftsforsamlingen velges for fire år av gangen. Konsernstyret i Lyse, som velges for to år av gangen, har seks medlemmer valgt av aksjonærene samt to ansattrepresentanter.

I april 2019 ble det laget en ny utgave av Styrets Melding. Dette er en rapport til eierne som gir et bredt bilde på status i Lyse-konsernet. Rapporten finner du her.

Marit Ramstad Garvik er Personvernombud i Lyse
Solveig Gjerde Hjelle

Solveig Gjerde Hjelle

Økonomidirektør tele

Øystein Aase

Ansvarlig kundeutvikling

Hans Wilhelm Vedøy

Økonomidirektør energi

Rosalie Poen

Konsernregnskapssjef

Eirik Gundegjerde

Direktør for mobilitet

Cato Gundersen

Direktør for anskaffelser

Dagfinn Wåge

Leder av avdeling for FoU og Innovasjon
Viser fra 1 til 12 av totalt 13 artikler

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS