Styre og ledelse

Konsernledelsen i Lyse består av konsernsjef Eimund Nygaard og seks konserndirektører. Generalforsamlingen utgjøres av aksjonærkommunenes ordførere, som stemmer i henhold til det antall aksjer den enkelte eier besitter. Bedriftsforsamlingen velges for fire år av gangen. Konsernstyret i Lyse, som velges for to år av gangen, har seks medlemmer valgt av aksjonærene samt to ansattrepresentanter.

I april 2019 ble det laget en ny utgave av Styrets Melding. Dette er en rapport til eierne som gir et bredt bilde på status i Lyse-konsernet.
Last ned rapporten her.

Solveig Gjerde Hjelle

Solveig Gjerde Hjelle

Økonomidirektør tele
+47 51 90 80 62
+47 934 88 062
Øystein Aase

Øystein Aase

Ansvarlig kundeutvikling
+47 934 88 994
Hans Wilhelm Vedøy

Hans Wilhelm Vedøy

Økonomidirektør energi
+47 51 90 81 19
+47 934 88 119
Leif Harald Jensen

Leif Harald Jensen

Juridisk direktør
+47 52 97 90 42
+47 475 09 042
Rosalie Poen

Rosalie Poen

Konsernregnskapssjef
+47 952 61 054
Eirik Gundegjerde

Eirik Gundegjerde

Direktør for mobilitet
+47 51 90 88 85
+47 934 88 885
Geir Magne Tjåland
+47 51 90 81 38
+ 47 470 34 040
Cato Gundersen

Cato Gundersen

Direktør for anskaffelse
 Dagfinn Wåge

Dagfinn Wåge

Leder av avdeling for FoU og Innovasjon
+47 934 88 382
Geir Arve Vika

Geir Arve Vika

IT-direktør
+47 51 90 83 93
+47 934 88 393
Leiv Træet

Leiv Træet

Konserncontroller
+47 51 90 82 07
+47 934 88 207

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS