Styre og ledelse

Konsernledelsen i Lyse består av konsernsjef Eimund Nygaard og seks konserndirektører. Generalforsamlingen utgjøres av aksjonærkommunenes ordførere, som stemmer i henhold til det antall aksjer den enkelte eier besitter. Bedriftsforsamlingen velges for fire år av gangen. Konsernstyret i Lyse, som velges for to år av gangen, har seks medlemmer valgt av aksjonærene samt to ansattrepresentanter.

I april 2019 ble det laget en ny utgave av Styrets Melding. Dette er en rapport til eierne som gir et bredt bilde på status i Lyse-konsernet.
Last ned rapporten her.

Eimund Nygaard

Eimund Nygaard

Konsernsjef
+47 51 90 81 00
+47 934 88 100
Eirik B. Monsen

Eirik Børve Monsen

Konserndirektør økonomi og finans
+47 916 39 831
Toril Nag

Toril Nag

Konserndirektør tele
+47 51 90 88 88
+47 934 88 888
Grethe Hoiland

Grethe Høiland

Konserndirektør infrastruktur
+47 51 90 87 05
+47 934 88 705
Gyrid Holmen

Gyrid Holmen

Konserndirektør HR
+47 51 90 83 25
+47 934 88 325
Ove Jølbo

Ove Jølbo

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt
+47 51 90 81 35
+47 934 88 135
Leiv Ingve Ørke

Leiv Ingve Ørke

Konserndirektør energi
+47 51 90 81 63
+47 934 88 163

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS