Styre og ledelse

Konsernledelsen i Lyse består av konsernsjef Eimund Nygaard og seks konserndirektører. Generalforsamlingen utgjøres av aksjonærkommunenes ordførere, som stemmer i henhold til det antall aksjer den enkelte eier besitter. Bedriftsforsamlingen velges for fire år av gangen. Konsernstyret i Lyse, som velges for to år av gangen, har seks medlemmer valgt av aksjonærene samt to ansattrepresentanter.

I april 2019 ble det laget en ny utgave av Styrets Melding. Dette er en rapport til eierne som gir et bredt bilde på status i Lyse-konsernet. Rapporten finner du her.

Eimund Nygaard

Konsernsjef
Toril Nag

Toril Nag

Konserndirektør Tele

Leiv Ingve Ørke

Konserndirektør energi

Grethe Høiland

Konserndirektør infrastruktur

Eirik Børve Monsen

Konserndirektør økonomi og finans

Gyrid Holmen

Konserndirektør HR
Jens Arne Steinsbø

Jens Arne Steinsbø

Konserndirektør for strategi og teknologi

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS