Styre og ledelse

Konsernledelsen i Lyse består av konsernsjef Eimund Nygaard og seks konserndirektører. Generalforsamlingen utgjøres av aksjonærkommunenes ordførere, som stemmer i henhold til det antall aksjer den enkelte eier besitter. Bedriftsforsamlingen velges for fire år av gangen. Konsernstyret i Lyse, som velges for to år av gangen, har seks medlemmer valgt av aksjonærene samt to ansattrepresentanter.

I april 2019 ble det laget en ny utgave av Styrets Melding. Dette er en rapport til eierne som gir et bredt bilde på status i Lyse-konsernet. Rapporten finner du her.

Leder

Pål Morten Borgli

Pål Morten Borgli

Leder for Lyses bedriftsforsamling.
               
Aksjonærvalgte - Navn Kommune  
Hilde Fareth Born Stavanger  
Roy Inge Nilsen Stavanger  
Bjørn Erik Poppe Thorsen Stavanger  
Ine Haver Stavanger  
Halvard Bøe Stavanger  
Viivika Ramsland Stavanger  
Linda Hatleskog Stavanger  
Bjarte Hetland Stavanger  
Ingvild Sørensen Stavanger  
Thomas Laudal Stavanger  
Truls Dageset Dydland Stavanger  
Cille Ihle Stavanger  
Tone Brandzæg Stavanger  
Trygve Pedersen Stavanger  
Frank Arild Normanseth Stavanger  
Leif Arne Moi Nilsen Stavanger  
Bjarte Espeland Horpestad Stavanger Vara for Mette Vadø
Henrik Halleland Stavanger  
Karl W. Sandvig Stavanger  
Siri Tansø Sandnes    
Pål Morten Borgli Sandnes   
Guttorm Stangleand Sandnes  
Solgull Klette Sandnes Vara for Inger Klippen
Alexandra Kristin Gjerdrum Sandnes  
Njål Erland Sandnes  
Laila Espedal Sandnes  
Arnfinn Bilstad Sandnes  
Rune Ydstebø Sola  
Mona Aksdal Sola  
Janne Stangeland Rege Sola  
Andreas Vollsund Time    
Petter L. Stabel Time    
Sigmund Rolfsen Klepp  
Ane Mari Braut Nese Klepp  
Kjetil Slettebø Bjerkreim  
Stian Giil Bjørsvik Kvitsøy  
Harald Ommundsen Hjelmeland  
Odd Stangeland Eigersund  
Jonas Skrettingland  
Einar Vigrestad  
Kristoffer Amdal Strand  
Hogne Skjerpe Lund  
Jarle Bø Randaberg    
Frode Fjeldsbø Gjesdal  
Ansattevalgte - navn    
Arne Sele Lyse Elnett  
Karen Ommundsen Lyse Dialog  
Morten Larsen Lyse Neo  
Marie Folstad Lyse Neo  
Robert Ediassen Lyse Produksjon  
Mona Johansen Lyse Elnett  
Yngve Garpestad Lyse Produksjon  
Linda Haugvaldstad Lyse Produksjon  
Stig Aspenes Lyse Produksjon  
Elin Skjegstad Lyse AS  
Magnus Aasheim Andersen Lyse Elnett  
Kjetil Solbakken Lyse Elnett  
John-Erik Johansen Altibox  
Inge Vadla Lyse Elnett  
Stine Langeland Lyse Dialog  
Egil Dysjaland Lyse Neo  
Frank Strømfjord Lyse Fiber  
Wouter Weerstra Lyse Dialog  
Stian Frafjord Lyse Dialog  
Knut Børre Vatsvåg Lyse Produksjon  
Øyvind Ediassen Lyse Elnett  
Merete Rosendahl Lyse Dialog  
     

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS