Smartly AS

Smartly utvikler enkle og effektive løsninger for energistyring til boligselskap og bedrifter.

Selskapet leverer tjenester med hensyn til målring, rapportering og styring av energiforbruk. Tjenestene er tilpasset boligselskap og bedrifter. Smartly ble etablert i 2013.

Gjennom samarbeid med markedsledende partnere og med støtte fra internasjonale EU-prosjekter for innovasjon, fokuserer Smartly stadig mer på fleksibel effekt-/energistyring for boligselskap og bedrifter. Det utvikles løsninger for blant annet solcelleanlegg i kombinasjon med lagringsløsninger (batterier), i tillegg til elbillading og andre effektkrevende komponenter. Målet er å bidra til at våre kunder får levert nok effekt, til riktig tid, og til en så lav kost som mulig.

Les mer på Smartly.no
 

Kristian Helland

Kristian Helland

Administrerende direktør i Smartly AS

Informasjon

Faktaboks

Hovedlokasjon Mariero, Stavanger
Forretningsområde

Energi

Etablert 2013
Eierandel 100 %

 

20ansatte
20årsverk

Nøkkeltall 2018

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS