Lyse Neo AS

Lyse Neo har ansvar for utvikling av nye energiløsninger.

Lyse Neo produserer gass, biogass, fjernvarme, fjernkjøling og gass som drivstoff (CNG). Produksjonene skal bidra til effektiv og lønnsom utnyttelse av regionens energiressurser. Selskapet skal være et sterkt miljø for analyse, planlegging og utvikling.

Geir Rosbach

Konstituert administrerende direktør i Lyse Neo AS

Informasjon

Lyse Neo AS

Faktaboks

Hovedlokasjon Mariero, Stavanger
Forretningsområde Energi
Etablert 2000
Eierandel 100 %

 

43ansatte
43årsverk

Nøkkeltall 2018

424,8mill i omsetning
39,8mill i driftsresultatet

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS