HISTORIEN OM LYSE

Lyse Energi AS ble stiftet 17. juni 1998. Konsernet ble etablert etter en fusjon av flere energiselskaper i Sør-Rogaland. Energiselskapene har røtter helt tilbake til 1909.

  • 1909

   • Da strømmen kom

    Våren 1909 ble Sandnes forsynt med elektrisitet fra kraftstasjonen på Sviland. Den 10. desember samme år fikk Stavanger by elektrisk lys fra den nye kraftstasjonen i Oltedal.

    Stor etterspørsel etter elektrisk kraft under 1. verdenskrig gjorde at det ble bygget ut full kapasitet ved kraftverket i Oltedal. Det ble også bygd et mindre kraftverk i Oltesvik.


   • Turbiner i Oltedal kraftstasjon

  • 1918-1930

   • Kraft fra Flørli og Maudal

    Først da Stavanger elektrisitetsverk fikk elektrisk kraft fra A/S Flørli i 1918 ble etterspørselen dekket.

    Kraftverket kunne også levere elektrisitet til nabokommunene Hetland, Randaberg, Madla og Sola.

    I mellomkrigstiden gikk forbruket ned og det ble kjørt kampanjer for å få husmødre til å koke elektrisk slik at forbruket skulle gå opp. Etter hvert steg forbruket og flere kommuner gikk sammen om å opprette Maudal Kraftanlegg.

    Anlegget kom i drift i 1930.

   •  

    Arbeid i Lysefjorden i 1916

  • 1947

   • Lysebotn kraftverk

    I 1947 gikk flere kommuner sammen og stiftet Lyse Kraftverk med tanke på å bygge ut Lysebotn. Et samarbeid måtte til for å kunne levere nok strøm. Før utbyggingen i Lysebotn stod ferdig var Lyse Kraftverk engasjert i utbyggingen av Sira-Kvina, for Stavanger kommune sikret seg tidlig fallrettighetene i Siravassdraget.

    Kraftverket startet produksjonen i 1953 og ble utvidet i 1964.


   • Fra utbyggingen av Lysebotn kraftverk

  • 1963

   • Kilendammen i Sira-Kvina

   • Sira og Kvina bygges ut

    Sira-Kvina kraftselskap ble stiftet for å bygge ut Sira og Kvina-vassdragene. Utbyggingen ble gjennomført i seks byggetrinn fra 1963 til 1989. Det er i alt bygget syv kraftverk med tunnelsystem og reguleringsmagasin. Kraftselskapet har sitt hovedkontor og driftssentral på Tonstad i Sirdal kommune. Lyse eier 41,1 % prosent av selskapet.

  • 1980


   • Førrevassdam

   • Utbygging av Ulla-Førre

    Fra slutten av 1980-årene mottok Lyse også kraft fra Ulla-Førre-anleggene.

    i 1980-årene presset statlige myndigheter på for å få fusjoner i kraftbransjen. Det ble gjort forsøk på å få ett energiverk for produksjon og distribusjon i regionen.

    Motstanden på lokalpolitisk nivå var så stor at forsøket strandet i 1987.

  • 1991

   • Ny lov ga fusjon

    Den nye energiloven i 1991 førte til store endringer. Hovedprinsippet i loven er at produksjon og salg av strøm, som det tidligere hadde vært monopol på, ble overlatt til markedet. Distribusjon av strøm i elnettet er det forstatt monopol på, men virksomheten er underlagt streng kontroll.

   • Ordførerutvalg gir samarbeid

    I Sør-Rogaland etablerte elektrisitetsverkene tidlig på 1990-tallet et samarbeid for kjøp og salg av strøm. Markedssamarbeidet og generelle utviklingstrekk i bransjen ga grobunn for en politisk prosess. På et eiermøte i Lyse Kraft DA i desember 1996 ble "Ordførerutvalget" oppnevnt. Utvalget skulle utrede den overordnede strategien for energiforsyningen i området og fremme forslag til framtidig struktur og organisering.

    Resultatet ble vedtak om at felles lokalt energiselskap skulle opprettes.

  • 1998


   • Lyse Energi opprettet

    Lyse Energi ble opprettet sommeren 1998 med 13 eierkommuner og 500 ansatte.

  • 2001

   • Teleselskap med fiberbredbånd

    I 2001 ble Lyse Tele etablert. Selskapet utviklet et konsept der fiberkabel ble lagt helt hjem til kundene. Gjennom fiberkabelen fikk kundene tv, telefoni og internett. Målet var å ha 28 000 privatkunder i egen region innen 2017.

    Konseptet til Lyse ble populært i egen region og også etterspurt av andre kraftselskap. Lyse utviklet derfor en partnermodell, og startet levering av fibertjenester over hele Norge.

  • 2003

   • Fjernvarme fra søppel

    I samarbeid med IVAR etablert Lyse selskapet Forus Energigjenvinning. Selskapet driver et forbrenningsanlegget som gjenvinner energi fra restavfall.

    Avfallet blir dermed fjernvarme som kundene utnytter til vannbåren varme og varmt tappevann. Lyse arbeider for å bygge ut mer fjernvarmenett i regionen for å kunne ta i bruk mer av energien fra anlegget.

   • Gass til Sør-Rogaland

    I august 2003 begynte Lyse å legge gassrør fra Kårstø og ned til Risavika. I mars 2004 ble gassrøret åpnet. Lyse bygget samtidig ut et distribusjonsnett for gass fra Rennesøy og Risavika til industrikunder i regionen.

    I dag leverer Lyse omlag 600 GWh med gass til disse kundene.

     

   • Legging av gassrør på Forus

  • 2006

   • Altibox

    For å stå sterke i konkurransen med andre nasjonale bredbåndsaktører etablerte Lyse i 2006 en egen merkevare for firbervirksomheten. Gjennom merkevaren Altibox leverer i dag rundt 40 partnere i Norge og Danmark tv, telefoni og internett over fiberkabel.


   • Altibox ble i 2006 merkevare for salg av produkter over fiberoptikk.

  • 2007

   • LNG-anlegget i Risavika

   • LNG-anlegg i Risavika

    Skangass AS ble etablert i 2007. Skangass er ansvarlig for driften av et LNG-anlegg i Risavika i Sola kommune. Anlegget har en årlig produksjon på 300.000 tonn LNG, tilsvarende energibehovet for to byer av Stavanger størrelse. LNG brukes som drivstoff av båter med bunkring fra Risavika havn, men hoveddelen av produksjonen eksporteres med båt og bil til eksterne kunder i Norden.

  • 2012

   • Nytt kraftverk i Lysebotn

    Den største investeringen i konsernets historie ble vedtatt 20.desember 2012. Bedriftsforsamlingen vedtok da utbygging av nytt kraftverk i Lysebotn. Det nye kraftverket Lysebotn 2 vil være et av Norges største vannkraftprosjekter og betyr om lag 15 prosent mer kraft - uten nye naturinngrep.


   • Flyfoto fra Lysebotn

  • 2013

   • Det smarte hjemmet

    Lyse lanserte i 2013 Smartly, en tjeneste som lar kunden styre de viktigste funksjonene i hjemmet med nettbrettet eller smarttelefonen. Ved å installere en styringsenhet i alle hjem hever Lyse boligstandarden til et nytt nivå i regionen, og med styringsenheten kan en styre det som styres kan i framtiden.

    I 2013 begynte Smartly med lys-, varme- og alarmstyring. Velferdsteknologitjenester, som skal hjelpe eldre og andre med spesielle behov til bedre livskvalitet i eget hjem, ble lansert i 2014.

  • 2015

   • Konsernet skifter navn

    Lyse-konsernet har gått fra å produsere og distribuere strøm til å ha en godt skodd fot innen tele og IT. Derfor bytter konsernet navn fra Lyse Energi AS til Lyse AS. Navneendringen ble vedtatt i generalforsamlingen torsdag 30. april. Datterselskapet Lyse AS, som har ansvar for all kundekontakt og fakturering, endrer samtidig navn til Lyse Dialog AS.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS