Konsernstruktur

Lyse er organisert som et konsern med Lyse AS som morselskap. Morselskapet ivaretar eierrollen i hel- og deleide selskaper, og organiserer fellesfunksjoner som økonomi og finans, marked, HR, kommunikasjon, juridisk, anskaffelser, eiendomsservice mm. Konsernet er organisert i tre forretningsområder: Energi, infrastruktur og telekommunikasjon.

EierneStavanger
45,735 %


Sandnes
19,531 %


Sola
8,741 %


Time
5,832 %


Klepp
4,229 %3,785 %


Randaberg
3,279 %


Eigersund
2,951 %


Strand
2,532 %

 


Hjelmeland
0,994 %


Gjesdal
0,933 %

 


Lund
0,713 %


Bjerkreim
0,512 %


Kvitsøy
0,223 %

Lyse-konsernet eies av 14 kommuner som har aksjer i morselskapet Lyse AS.
Det er én aksjeklasse, og det er utstedt 1 008 983 aksjer.

Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse


Styrets melding til eierne 2019

 

Styrets melding til eierne

Generalforsamlingen i Lyse har vedtatt at det en gang i kommynestyreperioden skal være en bred rapportering fra selskapet til eierne, og det kommer i tillegg til års- og halvårsrapporter.

Last ned styrets melding til eierne 2019

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS