Sigve Tjessem og Gunnar Crawford foran rullestol fra Alu-Rehab. Foto.
ASIATISK: Produktutvikler Sigve Tjessem i Alu-Rehab og forretningsutvikler Gunnar Crawford i Lyse foran rullestolen Klepp-bedriften har lansert for det asiatiske markedet.

Velferdsteknologi for alle

Regionalt forskningsfond har gitt to millioner kroner til et prosjekt hvor Lyse, med rullestolprodusent Alu-Rehab og andre, skal forske på velferdsteknologi med universell utforming. – Vi må gjøre det kompliserte enkelt og gjenkjennelig på tvers, sier prosjektleder i Lyse Gunnar Crawford.

Tenk deg en funksjonshemmet person uten fungerende hender som sitter i rullestol. En annen person er døv og blind. En tredje sitter i rullestol men har full funksjonalitet i armer og hender. Alle tre skal bruke den samme velferdsteknologien, uten for mange spesialtilpasninger.

Alu-Rehab produserer rullestoler som Lyses velferdsteknologi kan integreres i, og Sola kommune har støtteapparatet hvor løsningene kan testes.

Brukervennlighet på tvers
− Når flere velferdsteknologier skal settes sammen, er det viktig å tenke brukervennlighet på tvers av tjenester og ulike brukere. Med så mange gode aktører på laget kan vi bidra med god forskning og praktisk testing i reelle brukermiljøer, sier Crawford, som også er senior forretningsutvikler i Lyses innovasjonsavdeling.

Det må lages en livsløpsstandard.

Målsettingen er å utvikle generelle prinsipper og metoder som kan brukes både av de som kjøper inn velferdsteknologi og de som har ansvaret for samordning av ulike tjenester. De to millionene fra Regionalt forskningsfond Vestlandet fordeles ut på partnerne, som igjen skal investere en like stor sum selv.

− I de hjemmebaserte omsorgstjenestene møter kommunene mange typer brukere, og det er derfor viktig at man klarer å samordne nye tilbud og ulike typer velferdsteknologi på en måte som reduserer behovet for ressurskrevende og kompliserte spesialtilpasninger, sier Åshild Kjelsnes, styreleder i Regionalt forskningsfond Vestlandet.

Livsløpsstandard
Noen spesialtilpasninger må forekomme, men det skal holdes til et minimum.
− Selvfølgelig vil en blind og en døv bruker ha noe ulikt brukergrensesnitt, men ved å søke felles løsninger vil det minimere behovet for spesialtilpasning. Designet vil også bli enklest mulig ved at det er gjenkjennelig hele livet gjennom. Det må lages en livsløpsstandard, forteller Crawford.

Totalt delte Regionalt forskningsfond Vestlandet ut 26,4 millioner kroner til elleve ulike prosjekter i landsdelen vår. Se oversikten på Regionalt forskningsfond sine nettsider.

Om Alu-Rehab:
Alu Rehab AS er et norskeid selskap som har hovedkontor på Klepp. Alu Rehab AS har i over 20 år vært internasjonalt ledende i produksjon av rullestoler med avanserte trykkavlastende sittesystemer. Selskapet eier et eget produksjonsanlegg i Xiamen, Kina. Selskapet har 150 ansatte og en årlig omsetning på i overkant av 100 mill. kroner. 

Velferdsteknologi med universell utforming

Rullestolprodusent Alu-Rehab, Sola kommune og forskningsinstitusjonene Iris og Høyskolen i Oslo og Akershus er med. Prosjektet skal forske på prinsipper, metoder og brukergrensesnitt som kan sikre at velferdsteknologi som innføres i kommunal, hjemmebasert omsorg tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS