motiv fjernvarmeFoto: Kritsofer Ryde
motiv fjernvarmeFoto: Kritsofer Ryde

Varmt vann i rørene før jul

Åpne grøfter, omkjøring for syklende, kjørende og gående er i ferd med å bli historie. Som takk for tålmodigheten får byen klimavennlig energi til bruk i flere bydeler og en rekke kommunale bygg og næringsbygg. Fjernvarme-aksen er snart komplett.

Et mangeårig prosjekt med å legge fjernvarme via Hinna Park, Hillevåg, Paradis, over Storhaug og til Urban Sjøfront er i ferd med å avsluttes. 

- Før jul er det varmt vann fra forbrenningsanlegget til Forus Energigjenvinning i rørene, og bygg i Østre bydel kan benytte seg av nullutslipps energi fra fjernvarme, det sier prosjektleder i Lyse, Hege Monsen Wiggins. 

Denne uken skrev Stavanger Aftenblad en informativ artikkel om fordelene med ffjernvarme, bytte fra gasskjeler og fremdriften de neste ukene. Har brukt fire år på 9 kilometer, nå mangler kun noen hundre meter

Oversikt over hvor det gjenstår graving og hvem som er byggherre for de ulike prosjektene ser du i denne oversikten: 

 • Avaldsnesgata, Storhaug: Stavanger kommune er byggherre, samarbeid med Lyse. Arbeidet med fjernvarmen er ferdigstilt, men kommunen har noe arbeid igjen med opparbeidelse av miljøgate.
   
 • Consul Sigval Bergesens vei, Hillevåg: Lyse er byggherre, samarbeid med flere utbyggere (Bane Nor, Skanska). Arbeidet med fjernvarmen blir ferdigstilt rundt høstferien, gang- og sykkelvei åpnes igjen i midten av oktober.
   
 • Bergsagelveien, Hillevåg: Lyse Neo er byggherre, samarbeid med Stavanger kommune. Også her er arbeidet med fjernvarmen og VA nettopp ferdigstilt, og vi er i ferd med å tilbakeføre vei, samt opparbeide nytt, bredt fortau. Forventet ferdigstillelse er i slutten av oktober.
   
 • Flintegata, Gandsbakken og Sjøhagen, Kvalaberg og Hillevåg: Lyse Neo er byggherre, samarbeid med Stavanger kommune. Arbeidet med VA og fjernvarme i Gandsbakken og Sjøhagen er for så vidt ferdigstilt, men det gjenstår opparbeidelse av veien. Arbeidet i Flintegata skal ferdigstilles i slutten av uke 43, deretter opparbeidelse av vei. Når arbeidet i Flintegata er ferdigstilt, vil krysset Flintegata-Sandvikveien bli stengt og for en kort periode blir trafikken lagt om via Sandvikveien og Sjøhagen, slik at fjernvarmerørene fra nye «Felleskjøpveien» kan bli sammenkoblet med rørene fra Flintegata.
   
 • Felleskjøpveien, Hillevåg: Hillevåg Næringspark er byggherre, samarbeid med Lyse. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Lyse og Hillevåg Næringspark. I første omgang skal det opparbeides ny infrastruktur i «Felleskjøpveien» (VA og fjernvarme). Hillevåg Næringspark vil deretter opparbeide veien, men det er ikke endelig vedtatt når dette vil være ferdig.
   
 • Langflåtveien og Zetlitzveien, Vaulen og Mariero: Lyse Neo er byggherre, samarbeid med Stavanger kommune. Arbeidet med vann og avløp og fjernvarme i Zetlitzveien ferdigstilles iløpet av uke 41, deretter vil det foregå arbeid i forbindelse med opparbeidelse av veien til slutten av oktober.
   
 • Ifølge Lyse er koster det opp mot 10.000 kroner per meter å legge hovedledningen for fjernvarme. Rørene skal strekkes fra søppelforbrenningsanlegget til IVAR og Lyse på Forus.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS