Gruppen som har stått i spissen for søknaden på UiS: Fra venstre Trym Holbek (prosjektleder), Dag Husebø (prorektor), Marit Boyesen (tidl. rektor) og Bjarte Hoem (ECIU-koordinator på UiS). Foto: UiS
Gruppen som har stått i spissen for søknaden på UiS: Fra venstre Trym Holbek (prosjektleder), Dag Husebø (prorektor), Marit Boyesen (tidl. rektor) og Bjarte Hoem (ECIU-koordinator på UiS). Foto: UiS

UiS blir pilot for ny universitetsmodell

Universitetet i Stavanger skal teste ut ny utdanningsmodell gjennom ECIU-universitetene hvor Lyse er en av samarbeidspartnerne.

Det europeiske konsortiet for innovative universiteter (ECIU), hvor Universitetet i Stavanger er medlem, har fått grønt lys av EU til et prosjekt for å fornye høyere utdanning i Europa.

I en treårig pilot vil ECIU-universitetene forsøke å gå fra gradsbasert til utfordringsbasert utdanning. ECIU-universitetet vil være åpent for studenter, forskere, samfunn og industri på tvers av landegrensene. Det vil tilby tverrfaglig og fleksibel utdanning, drevet av etterspørsel og skreddersydd for samfunnets og studentens behov.

Utfordringene som skal løses gjennom utdanning vil fokusere på FNs bærekraftige utviklingsmål for byer og lokalsamfunn. Dette betyr at studenter ved ECIU-universitetet får en sjanse til å takle virkelige og viktige problemer i samfunnet og bidra til å forme en bedre verden.

- Det er fantastisk at vi har fått tilslag på søknaden om å bli et Europa-universitet. Sammen med 12 andre europeiske universiteter skal vi jobbe med en helt ny studiemodell. Her vil studenter, ansatte og partnere i arbeidslivet jobbe med de store samfunnsutfordringene gjennom konkrete prosjekter, sier rektor Marit Boyesen. 

- Lyse har et godt samarbeid med UiS, og vi synes det er flott at universitetet sammen med det europeiske konsortiet har fått tilslag på dette prosjektet. For Lyse er dette en god mulighet til å knytte universitet og næringsliv tettere sammen med tanke på innovasjon, etterutdanning og kompetansedeling. At vi gjennom dette prosjektet kan ta del i en europeisk kompetanseplattform er ekstra motiverende, og som kan være et godt bidrag til å utvikle egen kompetanse eller tiltrekke relevante studenter eller arbeidstakere til regionen, sier Eirik Gundegjerde som er ansvarlig for UiS-samarbeidet i Lyse.

Banebrytende modell
ECIU-universitetet vil skape en europeisk plattform hvor studenter, forskere, samfunn og næringsliv kan jobbe sammen for å finne innovative løsninger på reelle utfordringer. ECIU-universitetet vil arbeide tett med samfunnet, etablere popup-laboratorier for å teste innovative undervisnings- og forskningsmetoder, og vil fremme ideer for å øke fysisk og virtuell mobilitet blant universiteter.

Fra og med 2020 får studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere mulighet til å prøve ut det nye banebrytende utdanningssystemet.
 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS