Tester bruk av batteri

Lyse Elnett deltar i forskningsprosjektet CINELDI som ledes av Sintef Energi og har et budsjett på 360 millioner kroner. I et pilotprosjekt blir batteri som spenningsstøtte testet ut i Sandnes.

Sintef har laget en filmsnutt, hvor blant annet prosjektleder Aina Serigstad i Lyse Elnett forklarer hva batteriet som testes ut gjør. 

Det er et lite batteri på 18-20 kWh som er satt inn i distribusjonsnettet på Ims i Sandnes. Batteriet ble installert i august 2019, og så langt har det vist gode resultater. Batteriet, som er levert av Kverneland Energi, bidrar til å ta spenningen opp eller ned ved behov etter forhåndsefinerte grenseverdier. 

Pilotprosjektet skal bidra til å gi svar på om batteri kan fungere som spenningsstøtte hvis spenningen varierer for mye. Da kan mer kostbare investeringer i strømnettet unngås. I prosjektet blir blant annet kost-nytte og funksjonalitet testet og vurdert. 

 

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS