Lyngsvatn i Forsand og Hjelmeland kommune.
Lyngsvatn i Forsand og Hjelmeland kommune har dammer som trenger rehabilitering. Det vil pågå de neste to årene.

Stort rehabiliteringsprosjekt av Lyngsvatn-dammer vedtatt

Denne uken ga konsernstyret i Lyse grønt lys for å sette i gang rehabilitering av dammer Lyngsvatn som ligger i Forsand og Hjelmeland kommune.

Lyse Produksjon har ansvaret for at dammene er i henhold til krav fra NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat), og nå har turen kommet til vårt største heleide magasin, dam Lyngsvatn som ligger i Forsand og Hjelmeland kommune.
Steinbrudd ved dam Lyngsvatn som skal rehabiliteres.

Prosjektet skal utføres i løpet av de neste to årene med oppstart våren 2019. Lyngsvatn ligger på ca. 680 meter over havet, og er hovedmagasinet for Lysebotn 2-kraftverket.
- Prosjektorganisasjonen er rigget og klar til å gå i gang, sier prosjektleder Arnhild Støvik fornøyd.

Forskriftene for slike demninger har blitt endret flere ganger av NVE. Demningene blir også kontrollerte av eksterne fagfolk kvart femtende år. - Konklusjonen er at dammen ved Lyngsvatnet slik den er nå, ikke er i tråd med forskriftene, sier Støvik som ser fram til å komme i gang.

Mer stein og finere forhold
Når demningen ved Lyngsvatnet i Årdalsheia nå skal vedlikeholdes og forsterkes, betyr det at Lyse Produksjon også trenger mer stein. Derfor er det søkt om utvidelse av steinbruddet ved demningen. Kravene til demninger blir stadig strengere, og steinfyllingsdammen som ble bygget ved Lyngsvatnet på 1960 – 70 tallet oppfyller ikke dagens krav. Dammen skal nå bli både bredere og sterkere. Da dammen ble bygget ble det hentet stein fra sørenden av vannet. Nå når dammen skal forsterkes trengs det mer stein, noe som betyr at steinbruddet må utvides.

Arnhild Støvik er prosjektleder i Lyse Produksjon og har ansvar for rehabiiteringsprosjektet. - Vi fikk godkjent utvidelsen allerede i 2015, men sendte en endret søknad om disposisjon i ettertid. Nå skal vi sørge for at det gamle steinbruddet som i dag består av en 20 meter loddrett vegg utbedres slik at fremstår mer i tråd med landskapet, sier Støvik.

 

Anleggsarbeidet vil bety at deler av området blir stengt for ferdsel i perioder.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS