Steinbruddet ved dam Lyngsvatn er åstedet for sprengningsuhellet som fant sted tirsdag ettermiddag.
Steinbruddet ved dam Lyngsvatn er åstedet for sprengningsuhellet som fant sted tirsdag ettermiddag.

Sprengningsuhell på Lyngsvatn-dammen

Tirsdag ettermiddag var det et alvorlig sprengningsuhell oppe ved dam Lyngsvatn der Lyse for tiden har et større rehabiliteringsprosjekt som pågår. Heldigvis kom ingen personer til skade, men uhellet er av en slik karakter at Lyse som byggherre ser svært alvorlig på saken.

Hendelsen ble meldt til politiet og arbeidstilsynet, og entreprenør for prosjektet, Stangeland Maskin AS har også varslet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og gitt dem en rapport om hendelsen.

Arbeidene på byggeplassen har til nå vært i bero. I forståelse med politiet har Lyse som byggherre godkjent at arbeid som ikke har med boring og sprengning å gjøre kan gjenopptas. Hvor lenge de øvrige arbeidene vil være stanset vil avhenge av hva som kommer ut av det interne granskingsarbeidet og tilsynsmyndighetenes vurderinger. 

Alle berørte personer som var tilstede på anlegget har fått tilbud om oppfølging av bedriftslege.

- I slike tilfeller er fare for liv og helse det vi er aller mest opptatt av, og som også er grunnen til at hendelsen har aller største prioritet, sier administrerende direktør i Lyse Produksjon, Bjørn Honningsvåg.

Ulykken medførte materielle skader på maskiner og kjøretøy, men ingen utslipp eller lekkasjer i miljøet er påvist. Lyse vil gjennomgå Stangeland Maskin sine analyser og granskning, og en vil deretter kunne si mer om hva som forårsaket hendelsen og hvordan saken skal håndteres videre.

Kontaktperson: Kristin Støle Kalgraff, kommunikasjon Lyse Produksjon. tlf 934 88 432  - kskalgraff@lyse.no 

Prosjektside Dam Lyngsvatn: https://www.lysekonsern.no/prosjekter/damprosjekter/

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS