Smartby-sjef Gunnar Edvin Crawford og Sjur Usken fra vinnerlaget.
Smartby-sjef Gunnar Edvin Crawford gratulerer Sjur Usken fra vinnerlaget. Foto: Andrea Rocha.

Smart sensor stakk av med seieren

Smartby-entusiaster var samlet til LoRaWAN Hackathon i helgen. Kanskje blir noen av ideene synlige i Stavanger sentrum?

Syv team brukte helgen på å jobbe frem nye løsninger og tjenester for nettverket LoRAWAN, et sensornettverk i Stavanger sentrum. Det vil for eksempel kunne åpne for at man kan bruke apper som krever internettilgang på en sikker måte, uten å måtte gå på et usikret trådløst nettverk.

Aller best var Team SP, som utviklet flere sensorer med ulike bruksområder. En multisensor som gir full informasjon i sanntid om innendørsklima og kvaliteter som temperatur, fuktighet, støy, CO2, samt informasjon om rommene har vært i bruk. Teamet tenker dette kan være en god løsning å ha i blant annet klasserom og barnehager. De utviklet også en nivåmåler som kan måle elvestanden, men kan også bli brukt til å overvåke utsatte kloakk-kummer for tidlig varsling om mulig oversvømmelse.

LoRaWAN Hackathon arrangeres av Atea, Lyse, Creator Makerspace og Stavanger kommune, og er arenaen for de smarte og kreative løsningene for bruk av ny teknologi.

– Lyse eier infrastrukturen og er en tilrettelegger for uttesting av den åpne plattformen. I tillegg er vi en inspirator og motivator for dette initiativet. Som forventet viste helgens Hackathon at arrangement som dette fører til mange gode ideer og IT-løsninger som vi kan jobbe videre med. For oss som er initiativtakere, er det viktig å lytte til brukerne av byen og gi dem mulighet til å påvirke hvordan byen skal fungere best mulig, sier forretningsutvikler i Lyses Innovasjonsavdeling, Trond Thorbjørnsen. 

– Vi ønsker å stimulere til kreativitet og problemløsning, og med det finne nye løsninger på kommunens behov, eller at man avdekker nye bruksområder for infrastrukturen og teknologien som ligger i LoRAWAN. Vi ønsker også at våre innbyggere blir kjent med mulighetene i smartbyteknologi, sier Smartby-sjef i Stavanger kommune, Gunnar Edwin Crawford.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS