Elektrifiseringen av Rogaland er en viktig nøkkel for å imøtekomme klimamålene vi har satt oss.
Elektrifiseringen av Rogaland er en viktig nøkkel for å imøtekomme klimamålene vi har satt oss.

Skal gå foran og gjøre regionen elektrisk

Lyse leter nå etter en person som skal lede arbeidet med elektrifisering. En helt ny, spennende og svært viktig rolle.

Med den nye stillingen «Forretningsutvikler Elektrifisering» åpnes det nemlig opp for at målet med å  bidra til et mer miljøvennlig samfunn gjennom å legge til rette for at busser, tungtransport, båter og store anlegg kan bli elektriske, er nærmere enn noen gang før.

- For Lyse sin del betyr det også at vi vil kunne påvirke hvordan samfunnet skal rigges for fremtiden. For den blir elektrisk! Sier konserndirektør kunde og forretningsutvikling i Lyse, Grethe Høiland.  

Med Lyse som eier og driftsansvarlig for samfunnskritisk infrastruktur, ser Høiland det som en naturlig utvikling at konsernet nå tar et skikkelig grep om hvordan vi sammen med næringslivet skal jobbe med elektrifisering. Gjennom å være tett på viktige og nyskapende initiativ helt fra starten, håper hun at vi skal kunne få til gode samarbeidsordninger og utvikle god teknologi som kommer til nytte, kanskje også langt utenfor Rogalands grenser.

Og til å gjøre denne jobben ønsker Høiland seg en person som både er opptatt av ny teknologi og miljø.

- Det kan være en ingeniør med kommersielle egenskaper, eller en kommersiell person med sans for teknikk. Det er dette som gjør denne stillingen spesiell, den har så mange faktorer ved seg og vil kunne tiltrekke ulike typer. Det blir spennende sier hun!

Endrer farten
Med omleggingen som den nye stillingen og området elektrifisering vil medføre, vil måten det jobbes på i Lyse bli endret, fra en noe reaktiv arbeidsmåte der vi tar imot bestillinger og utfører – til å jobbe mer proaktivt. Høiland forklarer hvorfor;

- Vi sitter med en unik kompetanse på mange områder som vi ser vi kan bruke på en enda bedre måte. Vi kan mye om infrastruktur og har lang erfaring med å være en sterk og sentral pådriver.

Ny teknologi utvikles stadig vekk og denne kommer til nytte både i en digitaliserings- og i en elektrifiserings-sammenheng. For Lyse sin del vil vår fremtidige kollega måtte jobbe på tvers i organisasjonen, og særlig i samarbeid med Elnett, Energisalg og med avdeling for Innovasjon FoU.
Innen 2030 skal Stavanger kommune ha kuttet klimautslippene med 80 prosent. Og det er i slike bilder at elektrifiseringen blir viktigst.

Se stillingen her
 

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS