Sikre løse gjenstander

Det er varslet storm inn over Rogaland fredag ettermiddag. Lyse har kalt inn ekstra mannskaper på vakt i tilfelle strømbrudd skulle oppstå. Vi ber folk sikre løse gjenstander for å unngå at for eksempel trampoliner og plast blir tatt av vinden og havner på strømlinjer.

Det er varslet at vinden vil slå brått om fra sørlig til nordvestlig retning i ettermiddag. Vindstyrken kan komme opp i 30 m/s med vinkast på 35-45 m/s fredag ettermiddag. Vindstyrken vil avta utover kvelden.

Lyse oppfordrer alle, og særlig de som bor ved strømlinjer, om å sikre eventuelle løse gjenstander for å unngå at de kommer opp i strømlinjer og forårsaker strømbrudd. Dersom det oppstår strømbrudd i høyspentnettet vil feil av en viss størrelse vises i webkart på nettselskapet sin nettside.

Utvis forsiktighet
I forbindelse med mye vind er det viktig å vise forsiktighet ved nærhet til luftlinjer. Selv om Lyse bruker betydelige ressurser på å skoge langs strømlinjer, så kan trær falle på linjer.
Vær særlig oppmerksom på disse hendelsene:

  • Ledninger som har falt ned må ikke berøres og du må holde god avstand.
  • Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres. Hold god avstand.
  • Berøring av ledninger og trær/gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlige.
  • Varsle Lyse dersom du ser strømlinjer som har falt ned eller trær og gjenstander på linjene.

Lyse har kalt inn ekstra mannskaper i tilfelle det skulle oppstå flere strømbrudd i tillegg til grunnberedskapen vi alltid har 24/7.

Tips til tiltak for å være forberedt

Selv om vi stort sett har en stabil strømforsyning, kan vi dessverre ikke garantere at strømbrudd ikke skjer, enten det er vind, lyn, skade på strømkabel eller andre feil som oppstår. Det kan derfor være lurt å tenke gjennom hvordan du er forberedt på et eventuelt strømbrudd.

  • Ha klar lommelykt og batterier til den eller stearinlys og fyrstikker
  • Det kan være greit med tilgang til ekstra oppladet batteribank for lading av mobiltelefon. Alternativ kan bil nyttes til lading.
  • Ikke åpne fryseboks og kjøleskap unødvendig ved strømbrudd. DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) har på sine hjemmesider informasjon i forhold til matvarer.
  • Får du vann fra egen pumpe som går på strøm, kan det være lurt å tappe vann på noen flasker vann i tilfelle strømbrudd.
  • Vurder mulighet for alternativ oppvarming om nødvendig.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS