Vålandstårnet i rosa

Rosa bygg over hele verden

Oktober er Rosa sløyfe-måneden hvor det samles inn penger til brystkreftsaken. Vi farger Vålandstårnet rosa, men det er ikke bare norske bygg som skifter farge for en god sak.

Rosa sløyfe er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober hvert år. I år arrangerer Brystkreftforeningen og Kreftforeningen Rosa sløyfe-aksjonen i Norge for 20. gang etter oppstarten i 1999.

Rosa lys pryder en rekke verdenskjente bygg som Eiffeltårnet, Operaen i Sydney, Twin Towers i Malaysia, Dubais Burj Khalifa, Buckingham Palace, Empire State Building – og Vålandstårnet. Tradisjonen tro støtter Lyse opp om dette viktige formålet, og i år lyssettes Vålandstårnet. Det har tidligere vært Valbergtårnet som har blitt «farget» i rosa, men det er under renovering og kan ikke lyssettes.

Vålandstårnet er imidlertid godt egnet med sine helt nye lys som ble installert i vår. På grunn av lyse kvelder ble siste justering gjort i disse dager, og anlegget overlevert til Stavanger kommune onsdag denne uken.  
-    Belysningen vi har valgt her er Philips med RGBW som programmeres i et avansert styresystem. Vi kan sette alle mulige farger og ulike begivenheter kan dermed får det lyset de ønsker, sier Jarl Hoogstad, produktansvarlig for gatelys i Lyse Elnett. 

Den 1. oktober velges «rosa» og vil gjøre Vålandstårnet godt synlig i Stavanger, noe Camilla Gram, distriktssjef i Kreftforeningen i Rogaland, er svært glad for. 

- Vi er takknemlige for at Lyse - som så mange ganger før - bryr seg, viser engasjement og spiller en konstruktiv rolle i lokalsamfunnet. Ved å ta et slikt samfunnsengasjement, er de med på å gi sin støtte og vise sin solidaritet til de 3400 kvinner som får brystkreft i år, sier Camilla Gram. 

Årets tema for Rosa sløyfe-aksjonen er senskader som angår svært mange. Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere – i dag overlever heldigvis ni av ti brystkreft. Men for mange har den tøffe behandlingen en høy pris: De får senskader. Senskader er ofte smertefullt og hemmende, og mange får problemer med å innfri både egne og andres forventninger, enten det er fra familie, venner og ikke minst, arbeidsgivere.

Fakta om brystkreft og senskader:

  • Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner med rundt 3400 nye tilfeller hvert år. I dag lever rundt 45 000 personer i Norge som har eller har hatt brystkreft.
  • 1 av 12 kvinner i Norge utvikler brystkreft i løpet av livet. 
  • 31 menn fikk brystkreft i 2016.
  • Andelen kvinner som overlever brystkreft er økende. I følge Kreftregisteret lever 89,7 prosent av alle kvinner som får brystkreft fem år etter at de fikk diagnosen. 623 kvinner og 6 menn døde av brystkreft i 2016. 
  • Minst en av tre brystkreftrammede opplever å få senskader av behandlingen.

Kilde: Kreftforeningen

Siste nyheter

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS