Robotisering prosessautomasjon

Robot reduserer behandlingstid

I Lyse Elnett brukes robot for å behandle forenklede meldinger. Roboten kan redusere behandlingstiden fra 3-4 uker og ned til få minutter når den gjør saksbehandlingen.

I første omgang kan roboten behandle meldinger hvor kunder ønsker å få strømmen slått av på grunn av jobb i det elektriske anlegget i huset eller plombering av måler som skal flyttes. 

- Bruk av robot skal bidra til økt kundetilfredshet, bedre og mer effektive tjenester og kostnadsbesparelser for Lyse Elnett og kundene. Vi har det siste året opplevd en kraftig økning i henvendelser, og det gjør at vi har lengre saksbehandlingstid enn ønskelig. Roboten er ett av flere tiltak for å bøte på dette, sier Rannveig Norfolk, direktør nettplan Lyse Elnett.

Sparer tid og penger
Roboten kan redusere behandlingstiden fra 3-4 uker og ned til få minutter når den gjør saksbehandlingen. Det er beregnet at automatiseringen med roboten som behandler forenklede meldinger kan gi rundt 400.000 kroner i reduserte kostnader i året.
 
- Roboten ble satt i drift i slutten av januar. Det har vært noen barnesykdommer i starten, men nå fungerer roboten slik den skal. Tilbakemeldinger fra installatører er så langt positive. Det er viktig at installatørene er veldig konkrete i sin bestilling for å få roboten til å fungere, sier virksomhetsutvikler Svein Kristian Reiersen. 
 
I 2018 fikk Lyse Elnett inn nær 1600 forenklede meldinger. Roboten har behandlet 733 meldinger til nå.

Flere roboter på vei
Reiersen forteller at det er to til roboter under utvikling, en for behandling av reguleringsplaner og en for søknader som sendes til eksterne, for eksempel tillatelse til graving som sendes kommuner.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS