Teknologi illustrasjonsbilde

Rapport om teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet

Et ekspertutvalg har levert rapport om teknologi og fremtidens infrastruktur hvor Toril Nag, konserndirektør for tele og teknologi har bidratt.

Transportsektoren står overfor et teknologisk skifte som drives frem av utviklingen innen elektronikk, informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Denne utviklingen vil påvirke hvor vi bor, hva vi gjør på fritiden og ikke minst hvordan vi forflytter oss. De teknologiske endringene skjer med en hurtighet som utfordrer de tradisjonelle, politiske beslutningsprosessene.

Regjeringen satte derfor ned et uavhengig ekspertutvalg sommeren 2018 som fikk i oppdrag å kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur. Målet er å sikre at ressursene i transportsektoren brukes på en effektiv og fremtidsrettet måte.

Utvalget la frem sin rapport til samferdselsminister Jon Georg Dale 27. juni 2019.

- Transportsektoren er i rask endring. Tilgang på god digital infrastruktur er en forutsetning for å kunne utnytte teknologi til å skape økt bærekraft, sier Lyses konserndirektør for tele og teknologi, Toril Nag. Hun har vært medlem i ekspertutvalget som overrakte rapport om teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet til samferdselsministeren.

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS