Lyse-standen på Nordic Edge 2018 fokuserte på hvordan sensorteknologi kan gjære hverdagen mer forutsigbar for innbyggerne.
Lyse-standen på Nordic Edge 2018 fokuserte på hvordan sensorteknologi kan gjære hverdagen mer forutsigbar for innbyggerne.

Øker engasjementet i Nordic Edge

Nordic Edge har gått fra å være utstilling og konferanse, til også å bli en nasjonal innovasjonsklynge. Nå tilføres ytterligere ni millioner kroner fra Lyse, Smedvig og SR-bank for å gjøre Stavanger anda mer synlig på det internasjonale smartby-kartet.
 

Tre av eierne i Nordic Edge AS - Lyse, Smedvig og SR-Bank - er enige om å øke sitt engasjement i selskapet ved å gå inn med tre millioner kroner hver i økt aksjekapital over tre år.

Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse - Sammen tar vi nå et krafttak for å befeste Nordic Edge som en ledende møteplass og katalysator for smartby-næringen. Det er også en anerkjennelse av det gode arbeidet som er gjort for å legge til rette for nye forretningsmuligheter i et globalt marked, sier Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse.

Målsettingen er å bygge et robust økosystem for smarte byer og samfunn, med base i Rogaland, men med Norden og verden som markedsplass. «Smart City» som sektor vokser med over 20 prosent årlig på verdensbasis, og norske og nordiske selskaper har definitivt en rolle å spille når det handler om å utvikle bærekraftige og smarte byer som det er godt å bo og arbeide i.

– Vi er svært takknemlige for denne betydelige styrkingen av Nordic Edge AS. Vi kan med dette virkeliggjøre vår strategi om å befeste posisjonen som Nordens fremste møteplass, innovasjonsklynge og akselerator på tematikken smarte byer og samfunn, sier administrerende direktør i Nordic Edge, Stig Finnesand.

Internasjonalt utstillingsvindu
Med totalt 11 eiere i ryggen og samarbeidspartnere fra inn- og utland, har non-profit organisasjonen Nordic Edge på kort tid etablert seg som Nordens største møteplass for smartby-interesserte med en årlig konferanse og utstilling i Stavanger. Konferansen har vokst fra 500 besøkende i 2015 til 4500 besøkende fra 46 land i 2018.

De senere år har selskapet bygget seg opp til å bli Norges offisielle innovasjonsklynge på smarte byer og samfunn. Nylig arrangerte selskapet også Nordic Edge China – en to-dagers konferanse i Beijing, hvor politikere, næringslivsledere og offentlig ansatte fra Norden og Kina var samlet til erfaringsutveksling og kartlegging av samarbeidsmuligheter.

Bærekraftig næringsutvikling
Vertskommunen Stavanger har, i tråd med byens egen smartby-satsing i kjølvannet av krisen i oljesektoren i 2014, aktivt støttet opp om og bidratt til å utvikle Nordic Edge som en internasjonal møteplass for kompetansedeling innen smartby-teknologi som bidrar til vekst og næringsutvikling i regionen. Som første kommune i landet til å vedta et eget smartby-veikart er Stavanger en verdsatt samarbeidspartner for Nordic Edge.

– Vi er svært stolte over tilliten som uttrykkes både fra Lyse, Smedvig og SR-Bank, fra øvrige eiere og andre gode samarbeidspartnere, sier direktør i Nordic Edge Expo, Mona Vervik.

– Med styrket grunnfinansiering får vi mulighet til bygge videre på det solide fundamentet som er etablert gjennom de siste fire årene. Vi lover å jobbe hardt for å omsette denne tilliten i flere arbeidsplasser, en mer fremoverlent offentlig sektor – og bedre byer og samfunn å bo i for oss innbyggere.

https://www.nordicedgeexpo.org/

 

Siste nyheter

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS