Bedriftsforsamlingen i Lyse hadde møte i dag.
Bedriftsforsamlingen i Lyse hadde møte i dag.

Nytt konsernstyre i Lyse

Bedriftsforsamlingen i Lyse valgte onsdag 25. april nytt styre, og generalforsamlingen fastsatte utbyttet til de 16 eierkommunene til 500 millioner kroner.

Styreleder Harald Espedal var ikke på valg. De tre nye aksjonærvalgte styremedlemmene er tidligere konserndirektør for økonomi og finans i E-Co, Stine Rolstad Brenna, tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, og advokat Sissel Knutsen Hegdal. Kristine Enger og Pål Morten Borgli fortsetter i styret for  to nye år. De ansatte har i eget valg oppnevnt Marie Folstad, forretningsutvikler i Lyse Neo, og Arne Sele, prosjektleder i Lyse Elnett som medlemmer av konsernstyret.   

Ane Mari Braut Nese, ble gjenvalgtvalgt som leder i bedriftsforsamlingen for to nye år.

- Lyse opplever for tiden rekord i antall henvendelser til elnett for å knytte seg til strømnettet, og vi er inne i et svært spennende og travelt år, framholdt konsernsjef Eimund Nygaard i sin orientering.

Blant hovedpunktene for aktivitetene i 2017, nevnte Nygaard nedsalget i LNG-virksomheten, lansering av ny TV-plattform, at det pt er koplet opp 110 000 automatiske strømmålere av 140 000, god utvikling i Smartly og at konsernet har tatt inn Viken Fiber som et eget datterselskap. Viken fiber er Norges største fiberoperatør.

Konsernet er opptatt av å nå klimamålene og ferdigstillelsen av Lysebotn 2 er det mest sentrale i dette arbeidet. Byggingen av kraftstasjonen er nå i sin siste fase og det første aggregatet er allerede koblet inn på nettet.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS