Administrerende direktør i Lyse Energisalg vil bidra til å elektrifisere transportsektoren, blant annet med flere hurtigladere for drosjenæringen.
Administrerende direktør i Lyse Energisalg vil bidra til å elektrifisere transportsektoren, blant annet med flere hurtigladere for drosjenæringen.

Nye hurtigladere til drosjene i Stavanger-regionen

Stavanger kommune og Lyse etablerer nå hurtigladere for elbil på tre sentrale plasser i regionen. Et utvidet tilbud av hurtigladere er avgjørende for å oppnå ønsket mål om elektrifisering av transportsektoren. Først ut med ny hurtigladestasjon er Sola flyplass.

Drosjenæringen er en viktig målgruppe blant nyttekjøretøy når det gjelder tilgang til hurtigladning. Det legges nå ekstra stor innsats i arbeidet med å imøtekomme deres behov.

Per i dag er kun 15 av 450 drosjer i Stavanger-regionen elkjøretøy, og dette tallet ønsker Lyse og Stavanger kommune å øke. Transport er av Stavanger kommune definert som den største klima- og miljøutfordringen.

Antall hurtigladere øker
-Vi jobber med å få til en god geografisk fordeling av hurtigladere for elbil, for på den måten å gjøre valget om å gå over til elbil lettere for våre kunder, sier administrerende direktør i Lyse, Anders Thingbø.

Lyse inngikk i 2017 et samarbeid med BKK om å bygge og drifte hurtigladere. Når de nye lade-punktene er på plass vil det i alt være 28 hurtigladere fordelt på syv lokasjoner her i regionen.

- De tre laderne på Sola flyplass er særlig et viktig tilskudd til nyttetransport som er vårt hovedfokusområde for elektrifisering av transportsektoren, sier Thingbø.

Lyse og BKK har gått sammen om å etablere hurtigladere for elbil i Stavanger-regionen.

Med flere hurtigladere vil private elbilsjåfører oppleve at de ikke trenger hjemmelader.

- Stavanger kommune ønsker å tilrettelegge for flere el-drosjer. For å oppnå en høyere andel el-drosjer er vi nødt til å tilrettelegge med den infrastrukturen av ladere som trengs, sier daglig leder i Stavanger parkering, Christian Tønnevold som gleder seg over prosjektet.

Midler fra Miljødirektoratet
Stavanger kommune har fått innvilget midler fra Miljødirektoratet for å bygge ut tre nye hurtigladestasjoner i samarbeid med Lyse.

Hurtigladestasjonen på Sola flyplass forventes å stå ferdig i løpet av mai. Videre vil det bli satt opp hurtigladestasjoner på Forus og Jernbanelokket.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS