Ny Smartbysjef kommer fra Lyse

Gunnar Edwin Crawford er ansatt som leder for smartbyen Stavanger. Han skal dermed lede et av Stavangers viktigste satsningsområder de kommende årene.

Gunnar har jobbet i Lyse i 13 år og på mange måter vært Lyses ansikt utad når det gjelder fomidling av smart teknologi og innovasjon.
- Det er trist å mistye en så dyktig og ressurssterk medarbeider. Jeg har hatt gleden av å være Gunnars leder gjennom elleve år og kan med trygghet si at Stavanger kommune nå får en svært kompetent ressurs. Når vi først mister Gunnar, er det svært positivt for Lyse at han går til Smartbyen Stavanger. Dette er en aktør som Lyse har jobbet aktivt for og som vi fortsatt skal jobbe aktivt inn i på mange områder fremover, sier Dagfinn Wåge, leder Fou og Innovasjon i Lyse AS.  

Stavanger skal befeste og videreutvikle sin posisjon som ledende smartby, og nå er en av de viktigste brikkene på plass. Veikartet for smartbyen ble vedtatt like før jul i fjor, og for kort tid siden vedtok politikerne i formannskapet etableringen av et smartbykontor i Stavanger. Kontoret vil ha en viktig rolle som pådriver og initiativtaker. 

Forankring og samarbeid
- Jeg har hatt en fantastisk reise i Lyse-konsernet gjennom hele 13 år, som trofast medarbeider og fanebærer av Lyses gode verdier og bidrag til omverdenen og våre eiere. Jeg har gitt alt som er mulig å gi, gjennom særdeles gode og frie rammer i min rolle i Innovasjonsavdelingen, sier Crawford. Han har flere års erfaring fra IT- og telecom-industrien. Den nye smartbysjefen har også mye erfaring fra privat-offentlig samarbeid, og er lidenskapelig opptatt av entreprenørskap. Sistnevnte engasjement har gjort ham til en fast mentor når det arrangeres startup weekend, Ungt entreprenørskap og hackatons i regionen. I tillegg har han erfaring fra flere smartbyprosjekter i regionen, blant annet Smart City Gjesdal.

Smartbysjefen får nå ansvaret for å formidle smartbyen regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Han skal også forankre smartbyen internt i kommunen, inspirere til flere samarbeidsprosjekter og skape flere partnerskapsmodeller. 
- Jeg er opptatt av at vi må bygge den smarte regionen og legge til rette for tettere samarbeid på tvers av kommunegrensene, sier han.

Viktig stilling
Direktør Leidulf Skjørestad er begeistret for ansettelsen.
- Gunnar blir en stor ressurs for kommunen. Han har bred bakgrunn fra det som blir smartbyens kjerneområder. Han har god kompetanse om regionen, et godt nettverk i næringsliv og akademia og høy teknisk kompetanse. I tillegg har han evnen til å gjøre teknologiske løsninger tilgjengelige og forståelige for innbyggere og medarbeidere i Stavanger kommune, sier Skjørestad.

Crawford tiltrer 18. september.

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS