Ny kraftlinje på høring

Konsesjonssøknad for ny kraftlinje mellom nye Håland og nye Fagrafjell transformatorstasjoner om Tjøtta er lagt ut på høring. Det blir åpent informasjonsmøte om prosjektet onsdag 22. januar.

I 2016 meldte Lyse Elnett om behov for å oppgradere overordnet strømnett på Sør-Jæren for å sikre god og stabil strømforsyning framover samt kapasitet til videre vekst. Meldingen gjaldt området mellom Opstad i Hå kommune og Vagle i Sandnes kommune. Prosjektet er siden blitt delt opp i flere delprosjekter. 

Det er nå søkt om å få bygge en 132 kV kraftlinje på ca 18,8 kilometer. Denne går mellom en ny transformatorstasjon på Håland sør for Bryne og nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommune. Tidligere er det søkt om ny kraftlinje mellom Opstad og Håland, samt ny transformatorstasjon på Håland. Denne søknaden omfatter også en mindre justering av plassering for nye Håland transformatorstasjon samt endringer på en delstrekning i planen om nye kraftlinjer mellom Fagrafjell og Vagle i Sandnes, som det tidligere er søkt om konsesjon for. 

Åpent møte og kontordager
Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler konsesjonssøknaden og inviterer til åpent informasjonmøte. 

Tid: Onsdag 22. januar kl. 19.00
Sted: Klepp Skyttarlag sitt klubbhus i Øksnevadvegen 1

NVE vil orientere om behandlingen av søknaden, mens Lyse vil være til stede og orientere om sine planer. Det er viktig at alle som har innspill og synspunkter til planene om ny kraftlinje og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger sender dem inn til NVE. Det kan gjøres via skjema på nettsiden til NVE eller på epost til nve@nve.no, eller eventuelt i brevs form. Høringsfrist er 28. februar 2020.

Lyse arrangerer åpne kontordager hvor du kan få mer detaljert informasjon om hvordan du blir berørt, eller få hjelp til å sende dine innspill til NVE. 

27. januar i kantinen hos Lyse Elnett, Gamle Ålgårdsvei 80 kl. 12.00- 18.00
28. januar på biblioteket i Klepp rådhus, Solavegen 1 kl 12.00 -18.00

Du finner kart, konsesjonssøknad, konsekvensutredning og annen informasjon på prosjektet sin nettside. 

Andre delprosjekter i Jærnettet
Det er også behov for ny transformatorstasjon på Tjøtta og oppgradering eller eventuelt ny transformatorstasjon på Hatteland. Dette vil det søkes om i 2024 i henhold til dagens framdriftsplan. Litt lengre fram i tid er det også behov for ny kraftlinje mellom Kleppemarka og Hatteland, samt oppgradering av transformatorstasjonen på Kleppemarka. Dette planlegger Lyse å søke om i 2026. Videre utvikling i strømforbruket kan medføre at disse planene skyves enten fram eller ut i tid. 

Arbeidet med å bygge ny kraftlinje mellom Bjerkreim og ny transformatorstajson på Opstad godt i gang, og det er også arbeidet med å bygge ny transformatorstasjon på Opstad. dette vil bidra til å styrke forsyningen inn til Sør-Jæren betydelig. Ny transformatorstasjon på Bjerkreim er bygget av Statnett og ble satt i drift i 2019. 
 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS