Hilde Marie Hunsbedt. foto.
Hilde Marie Hunsbedt ser etter lyse ideer 20. - 21. november.

Ny jakt på lyse ideer

20. – 21. november ønsker prosjektleder Hilde Marie Hunsbedt velkommen til tredje utgave av Lyse Ideer, som i år handler om hvordan teknologi og nye tjenester kan bedre eldres livskvalitet.

− Godt samarbeid gir best resultat. Derfor kan ikke teknologieksperter hos Lyse sitte alene og utvikle løsninger for at eldre skal leve tryggere og bedre hjemme. Vi trenger innspill og hjelp fra kommunalt ansatte innenfor eldreomsorgen, pårørende, studenter og ikke minst eldre selv, understreker Hilde Marie Hunsbedt, innovasjonstrainee i Lyse AS.

Brenner for temaet
Lyse Ideer er den perfekte arena for nettopp et slikt samarbeid. 20. – 21. november gjennomføres 24 timer med intensiv tjenesteutvikling i grupper sammensatt av teknologer, forretningsutviklere, helsefagarbeidere, sykepleiere, eldre, tjenestedesignere og en rekke andre aktører. Arrangementet finner sted i Lyses hovedkvarter på Mariero i Stavanger.

Her kan du se en video fra fjorårets Lyse Ideer:

 

− Vi har kommet godt i gang med rekrutteringen. Siden dette er et frivilling arrangement, kan det være utfordrende å få folk til å sette av en helg, men samtidig ser vi at de som takker ja er mennesker som brenner for temaet, forklarer Hunsbedt.

Toril Nag, konserndirektør for Lyse Tele, tok initiativet til første versjon av Lyse Ideer i 2013, og gleder seg til å lede juryen for tredje gang i år.
− Med IKT Norge på laget har Lyse Ideer blitt et navn å merke seg. Fjorårets vinner fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon er nå enda nærmere lansering av sin app-tjeneste, sier hun.

Mange gode ideer
Lyse har allerede jobbet en stund med produktutvikling innenfor velferdsteknologi, og en av målgruppene har vært eldre som skal få mulighet til å bo tryggere og lengre i eget hjem. De fleste ønsker å bo hjemme heller enn på institusjon, i tillegg til at samfunnet sparer mye på å frigjøre sykehjemsplasser.

− Godt samarbeid gir best resultat.

Prosjektlederen håper at et samarbeid på tvers kan gi ideer utenfor boksen.

− Det trenger ikke utelukkende handle om teknologi. Det kan være tjenester som for eksempel hjelp til pass av husdyr, sier Hunsbedt.

− Det er også viktig å påpeke at Lyse ikke ser på dette som produktutvikling som skal gi økonomisk gevinst til oss. Vi vet at det er mange gode ideer i regionen vår, og vi kan hjelpe til å se potensialet og videreutvikle disse ideene, legger hun til.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS