For å kunne investere penger i ny-oppstartede bedrifter hjelper det å ha en posisjon som en viktig næringsaktør, rause tanker om å ta samfunnsansvar og ha finansiell styrke. Det har Lyse og derfor er Lyse Investeringer noe konsernet nå skal jobbe frem.
For å kunne investere penger i ny-oppstartede bedrifter hjelper det å ha en posisjon som en viktig næringsaktør, rause tanker om å ta samfunnsansvar og ha finansiell styrke. Det har Lyse og derfor er Lyse Investeringer noe konsernet nå skal jobbe frem.

Møter fremtiden med investeringsfond

En sterk posisjon som næringsaktør og bærer av et stort samfunnsansvar er sammen med finansiell styrke nøkkelen til å kunne investere i ambisiøse bærekraftige oppstartsbedrifter.

Investeringsfond som vil gi finansiell avkastning samtidig som det gir en samfunnsmessig forskjell er en oppskrift Lyse vil følge gjennom Lyse Investeringer. Flere selskaper har de siste årene vist vilje til å bidra i bedrifter utover sine egne foretak. Det handler om å investere i selskaper som kan gi ens eget selskap nyttige verdier innen nye forretningsområder, bidra til økt sysselsetting og å være passasjer på innovasjonstoget som går stadig fortere, samtidig som en oppnår en god avkastning på investert kapital. Nå skal Lyse bruke sin industrikompetanse på å bygge verdier utover konsernet.

- Det er nesten bare rett og rimelig at vi også tar et ansvar for flere arbeidsplasser og at ny vekst kan oppstå, sier Ørjan Aukland som er den ferske lederen av Lyses nye satsing; Lyse Investeringer. Et investeringsfond der en investerer i nyetablerte små bedrifter for å gi dem de finansielle musklene de trenger for å komme videre. 

Den opprinnelige grunntanken fra Lyse og SpareBank 1 SR-Bank og Smedvig som også har liknende fond, har vært å skape et miljø som gir ringvirkninger i forhold til omstilling i økonomien og sysselsetting.

Ikke råd til å la være

Vi ser først og fremst etter investeringer som er i en tidlig fase og tror også at det å få med Lyse som eier, med den kompetansen innenfor teknologi og bærekraft som vi har, kan være med å bidra til at gode ideer lykkes. Vår målsetning er å bidra til bærekraftig økonomisk vekst, regional innovasjon og nye arbeidsplasser. I tillegg gir dette oss jo også innsikt i høyteknologiselskaper og deres utvikling, og er med å sikre at Lyse som aktør fortsatt er relevant i morgendagens marked, sier Aukland. Han mener at et selskap som Lyse ikke kan ta seg råd til å ikke ha et investeringsfond som dette.

- I vår kjernevirksomhet er det såpass store digitaliserings-endringer vi står overfor, at vi er nødt til å innse at den beste kompetansen som finnes på disse nye områdene, er kompetanse vi ønsker å ta del i.

Heller ikke her kommer man utenom FN`s bærekraftmål og flere av målene er i henhold til måten Lyse jobber med investeringer. Noen av kravene til foretak som søker om investeringer, er nettopp at det må være grønt og bærekraftig.

Langsiktighet først
På hjemmesiden finnes det informasjon om hvilke foretak som er aktive og hvilke som er realisert.

- Etableringen av tidligfase investeringsfondet Lyse Investeringer ble vedtatt av konsernstyret allerede høsten 2017 ettersom man så at dette var noe Lyse manglet. Siden da har vi jobbet med å få på plass en god organisering, vi har etablert et godt nettverk med andre aktører innenfor tidligfase investeringer, og vi har så langt rukket å vurdere mer enn 50 ulike investerings case. Vi har allerede selskap som vi har investert i, og har store forventninger til hva dette kan bety på sikt, sier Eirik Børve Monsen som er konsernleder for økonomi og finans.

Lyse Investeringer og info om fondet finner man på https://www.lysekonsern.no/lyse-investeringer/.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS