Lyse støtter mediebyen Stavanger

Stavanger er kommet ett skritt nærmere en ny medieby. De fem virksomhetene Mediafarm, Mediability, Screen Story, NRK Rogaland og Stavanger Aftenblad skrev i dag under en intensjonsavtale om samlokalisering. Lyse støtter prosjektet.

- Å samle krefter for å skape et miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet vil være positivt for næringslivet i regionen, sier konserndirektør og Altibox-styreleder Toril Nag i Lyse. Dette er et viktig første skritt for å koble ulike medie-, teknologi-, utdannings- og forskningsmiljøer, og et initiativ vi i Altibox har stor tro på. Sammen står vi sterkere enn hver for oss.

Et styrket mediemangfold
Siden 2017 har det vært arbeidet aktivt for å knytte medie- og teknologimiljøet i regionen tettere sammen. I fjor førte det til at det ble etablert en klynge. Nå tar noen av klyngemedlemmene skrittet videre, med tanke på en samlokalisering i Stavanger sentrum.

– Mediebyen må være synlig og tilgjengelig for publikum. Vi vil styrke mediemangfoldet og være en god møteplass både for publikum og bransjen, sier distriktsredaktør i NRK Rogaland, Ragnar Christensen. Han mener det er viktig at noen veletablerte virksomheter nå tar initiativet, men understreker at målet er å få med flere små og store bedrifter til å flytte inn i mediebyen.

Her kan flere rbeidsplasser skapes
Sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad tror en medieby tydeliggjør bedriftenes samfunnsoppdrag, samtidig som det kan trekke både arbeidskraft og studenter til regionen. – Her skal det foregå både forskning, foredrag og formidling, understreker han og håper samarbeidet også kan utløse prosjekter i samarbeid med andre klynger og institusjoner i regionen, noe som blir understreket av de andre bedriftene som står i spissen for prosjektet.

– Jeg har tro på at vi kan skape et medie- og teknologimiljø, som kan erobre nye markeder og styrke regionens evne til å møte endringer og konkurranse, sier daglig leder Annenita Bakker Schøyen i Mediafarm. De neste stegene for prosjektet er å knytte til seg en prosjektleder, som skal arbeide med detaljplanlegging, framdrift og kontakt med mulige utbyggere og utleiere. Arbeidet med å få flere inn i samarbeidet er også startet. Målet er innflytting seinest i løpet av 2023.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS