Nordic Edge grønn traktor

Lyse og UiS sammen om grønne løsninger

Årets Nordic Edge Expo tar blant annet for seg partnerskap for bærekraftig byutvikling. Les hva rektor ved UiS, Klaus Mohn, mener må til for å få til et grønt skifte innen forskning. 

«Life Actually» er årets tema for Nordic Edge, det største Smart City-arrangementet i Nord-Europa, som går av stabelen 24. -26. september i Stavanger. Oppdraget er å bygge et nordisk økosystem for smarte, bærekraftige og levelige samfunn.

Jakten på en smartere by handler om å gjøre bedre lokalsamfunn å bo i - mer levelige byområder der innbyggerinteresser og trivsel kommer først, og et av temaene på konferanseprogrammet er nettopp å «Bygge partnerskap for bærekraftig byutvikling». En av Lyses samarbeidspartnere er Universitetet i Stavanger. Begge jobber for et grønt skifte innen energiforsyningen.  

Klaus Mohn, rektor ved UiS, er en av talerne, og han skal snakke om hvordan vi kan fremskynde det grønne skiftet innen forskningen. Evnen til å lytte, og evnen til handlekraft står sentralt. 

– Ledelsen ved Universitetet i Stavanger har som mål å heve kvaliteten innen forskning og undervisning. Det forutsetter at vi bli flinkere til å legge øret til bakken og fange opp de store trendene som kommer, og hvilke utfordringer som rører seg i samfunnet rundt oss, sier Mohn.

En av utfordringene Mohn og UiS ser på nå, er klimautfordringen. 

– Vi må bidra med forskning som blant annet kan støtte opp omdet grønne skiftet i energiforsyningen. Dette er tydelig prioritert av Norges forskingsråd, norske myndigheter og gjennom EUs forskningsprogram. Som institusjon må vi tilpasse oss dette, og ruste opp vår organisasjon og forskningsmiljø slik at vi kan få tak i flere forskningsmidler fra forskningsprogram som direkte eller indirekte kan redusere utslippene av klimagasser, fortsetter rektoren.
Mohn trekker frem ulike nettverk som viktige for å nå et felles mål om grønt skifte. Nordic Edge er bare én arena.

– Vi er overbevist om at det finnes mye kompetanse på UiS og at det er mye bra i gjære i viktige fagmiljø. Utviklingen medfører større behov for tverrfaglighet, noe som er i ferd med å bli reflektert både i forskning og utdanningstilbud ved UiS. Ulike nettverk vi er med i bidrar også i den retningen, for eksempel Forskningsnettverket for miljøvennlig energi og Forskningsnettverk for smartby, sier Mohn.

Se programmet for Nordic Edge.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS