Røldal Suldal Kraft
Anleggene i Røldal-Suldal Kraft blir nå en del av Lyse Kraft DA. (Foto: Lise Bjelland)

Lyse og Hydro fullfører vannkraftavtale

Lyse og Hydro kunngjorde i oktober 2020 at de planla å slå sammen deler av sin respektive vannkraftproduksjon i Sør-Norge til et felles vannkraftselskap. Transaksjonen ble sluttført 31. desember.

Som en del av transaksjonen har selskapene slått sammen kraftproduksjonsressurser i sørvest-Norge gjennom etableringen av et nytt selskap, Lyse Kraft DA, som inkluderer Hydros eiendeler i Røldal-Suldal Kraft (RSK) og mesteparten av Lyses kraftproduksjonsportefølje. Se fullstendig oversikt over kraftverkene.

Avtalen er basert på rammene fastsatt i vannfallrettighetsloven. 

Lyse Kraft DA har en normal årlig kraftproduksjonskapasitet på 9,5 TWh, hvorav Lyse eier 74,4 prosent og Hydro 25,6 prosent. Selskapet blir landets tredje største produksjonsselskap. 

Som en del av avtalen forblir Hydro operatør av RSK og tar nå i tillegg over operatørskap for Lyses inntil nå heleide vannkraftverk. Lyse blir ansvarlig for markedsaktiviteter og vanndisponering. 

Som følge av avtalen er Lyse nå en av landets største markedsaktører innen fornybar vannkraft, med en samlet portefølje på 9,6 TWh i et normalår. Justert for eierskap er Lyses årlige kraftproduksjon 7,2 TWh i et normalår.

Siste nyheter

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS