Oversiktsbilde

Lyse med halvårsresultat på 541 millioner kroner

Lyse-konsernet hadde et resultat på 541 millioner kroner i første halvår 2019, mot 474 millioner første halvår i fjor.

Lite vann i magasinene kombinert med fallende markedspriser har gitt lav vannkraftproduksjon i forretningsområdet energi. Forretningsområde telekom fortsetter med god kundevekst i hele landet. Nettvirksomheten leverer god drift og har få driftsforstyrrelser.
 

Tall i millioner kroner 

30.06.2019 

30.06.2018 

31.12.2018 

Driftsinntekter 

 4740

 5 008 

 10 268

EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger) 

 1 951

 1 905

 3 978

Driftsresultat

 1 238

 1 315

 2 670

Resultat før skattekostnad

 1 049

 1 164

 2 400

Resultat etter skattekostnad 

 541

 474

 1 064


– Resultatet reflekterer god underliggende drift i kjernevirksomhetene energi, telekom og elnett, og er i tråd med våre forventninger, sier konsernsjef Eimund Nygaard. 

Driftsresultatet ble på 1 238 millioner kroner, en reduksjon på 77 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.  

Vannkraftproduksjonen første halvår ble på 2,4 TWh, en reduksjon på 1,8 TWh sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Lite vann i magasinene kombinert med fallende markedspriser har gitt lav produksjon i første halvår. Områdeprisen i Lyses produksjonsområde ble på 41,4 øre/kWh sammenlignet med 36,5 øre/kWh for samme periode i fjor. Redusert produksjon oppveies delvis av økt pris. I tillegg slår urealisert verdiutvikling på finansielle kraftkontrakter positivt ut i første halvår 2019 i motsetning til tilsvarende periode i fjor der de hadde en negativ effekt.

Telekomvirksomheten fortsetter kundeveksten og Altibox-partnerskapet hadde 556 986 aktive fiberkunder ved utgangen av første halvår 2019. Forbedring i marginer sammenlignet med første halvår i fjor skyldes primært god vekst i kundebasen, stabile priser og reduserte indirekte kostnader per kunde.  

Elnett-virksomheten bidrar med stabil drift og få driftsavbrudd i perioden.  

Om Lyse
Lyse er et norsk konsern med virksomhet innenfor områdene energi, telekommunikasjon og elnett. Innen fornybar energi er Lyse en nasjonal aktør og konsernet er en nasjonal utfordrer på fiberbredbånd. Lyse har regionalt bygget ut landets mest varierte og komplette infrastruktur for fiberbredbånd, strøm, bio- og naturgass og fjernvarme. God tilgjengelighet og høy leveringssikkerhet prioriteres. Selskapets aksjonærer er 16 kommuner i Sør-Rogaland. Aksjonærene legger til grunn et langsiktig industrielt eierskap og har forventninger til selskapet som samfunnsbygger med et regionalstrategisk perspektiv og god lønnsomhet. 


Kontaktpersoner: 

Konsernsjef Eimund Nygaard / 934 88 100  
Konserndirektør økonomi og finans Eirik Børve Monsen / 916 39 831  

Den finansielle halvårsrapporten er tilgjengelig på www.lysekonsern.no/finansiell-informasjon/ 


Stavanger, 29. august 2019 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS