Lyse lykkes på ny i EU-prosjekt

Lyse har sammen med elleve andre europeiske aktører blitt tildelt det største norsk-ledede Horisont 2020 EU-prosjektet innen energi noensinne. Prosjektet Invade skal ta i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres på.

Dagfinn Wåge. Foto.Tildelte midler er på 125 millioner kroner, hvorav hele 68 millioner går til de norske partnerne. De øvrige norske partnerne er Smart Innovation Østfold, Schneider Electric, eSmart Systems og NTNU. Smart Innovation Østfold skal lede prosjektet.

Ny teknologi utfordrer eksisterende kraftmarked
Invade vil legge grunnlaget for økt konkurranse i energimarkedet og fremme nye forretningsmodeller og strategier for eksisterende energi- og teknologiselskaper samt utløse nyetableringer av nye, innovative aktører i energisektoren.

– Vi er glade for at Invade-prosjektet har nådd opp i den harde konkurransen. Dette er andre gang at Lyse lykkes i Horisont 2020. Vår deltakelse i Invade-prosjektet handler om å være i forkant av utviklingen vi tror kommer til å skje når stadig større deler av energibransjen digitaliseres. Lyse vil lede Norges eneste pilot i prosjektet, samt arbeidspakken som omhandler nye digitale forretningsmodeller, sier Dagfinn Wåge, leder av Lyses FoU & Innovasjonsavdeling.

Lyse er også partner i Horisont2020-prosjektet Triangulum, som handler om smarte og bærekraftige byer.

Storskala pilotprosjekter i fem europeiske land
Prosjektet vil bruke avansert skybasert IT-teknologi og levere den nye Invade-plattformen ved å integrere elbiler og batterier for å muliggjøre mobil, distribuert, så vel som sentralisert energilagring i det lokale kraftnettet og hos sluttkundene.

Invade-plattformen vil basere seg på ny teknologi innen analyse av big data og den vil bli integrert med eksisterende infrastruktur og systemer ved pilotområdene i Tyskland, Spania, Bulgaria, Norge og Nederland.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS