Harald Espedal fortsetter som styrelder i konsernstyret i Lyse.
Harald Espedal fortsetter som styreleder i konsernstyret i Lyse.

Lyse innstiller nye styremedlemmer

Valgkomitéen i Lyse har innstilt tre nye medlemmer til konsernstyret: Stine Rolstad Brenna, Svein Gjedrem og Sissel Knutsen Hegdal.

- Jeg er fornøyd med at vi har fått nominert et styre som kan håndtere bredden i Lyses virksomhet, både operasjonelt, finansielt og strategisk. Valgkomitéen er videre opptatt av at styret er seg bevisst den store betydningen Lyse har for regional utvikling, sier ordfører Christine Sagen Helgø, Stavanger, som har ledet arbeidet i valgkomitéen.

Styreleder Harald Espedal er ikke på valg. Valgkomitéen innstiller på gjenvalg av styremedlemmene Kristine Enger og Pål Morten Borgli. Enger innstilles som styrets nestleder. Styret består av åtte medlemmer der seks velges av aksjonærene og to av de ansatte.

Valg av aksjonærenes representanter skjer i bedriftsforsamlingens møte 25. april. De ansatte velger ansattrepresentanter i forkant av bedriftsforsamlingen.

Stine Rolstad Brenna er født i 1965, og gikk nylig av som konserndirektør for økonomi og finans i E-CO Energi A/S etter ni år i rollen. Hun har tidligere hatt samme rolle blant annet i Scandinavian Property Development og Dagbladet. I perioden 1993 – 1998 var hun finanssjef i Orkla.

Svein Gjedrem er født i 1950, og er tidligere sentralbanksjef (1999 – 2010). Gjedrem har vært finansråd i Finansdepartementet i to omganger, senest 2011 – 2014. Han er styreleder i Helse Bergen og Helse Sør-Øst og nestleder i styret for Det Stavangerske Dampskibsselskab AS.

Sissel Knutsen Hegdal er født i 1965, og arbeider som advokat med egen praksis. Hun har bred erfaring fra flere forretningsjuridiske felt. Hun er nestleder i Stavanger Høyres bystyregruppe. Hegdal har erfaring fra en rekke styreverv og er styreleder i SF Kino Stavanger/Sandnes AS, Museum Stavanger AS og nestleder i styret i IVAR IKS.

Valgkomitéen innstiller på gjenvalg av Ane Mari Braut Nese som bedriftsforsamlingens leder og Mirjam Ydstebø som nestleder.

Lyse er eid av 16 kommuner med Stavanger, Sandnes og Sola som de største eierne. Generalforsamlingen vedtok i 2017 nye retningslinjer for sammensetning av styret der det vektlegges at kollegiet skal speile både samfunns- og næringslivsmessig bakgrunn.

Valgkomitéen består av ordførerne Christine Sagen Helgø (leder), Stavanger, Stanley Wirak, Sandnes, Ole Ueland, Sola, Frode Fjeldsbø, Gjesdal, Odd Stangeland, Eigersund og bedriftsforsamlingens leder Ane Mari Braut Nese.

 

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS