Trond Thorbjørnsen i Lyses Innovasjonsavdeling med sensoren som Gjesdal kommune skal bruke i sine kommunale bygg.
Trond Thorbjørnsen i Lyses Innovasjonsavdeling med sensoren som Gjesdal kommune skal bruke i sine kommunale bygg.

Lyse-innovasjon i kommunale bygg

​​​​​​​Gjesdal kommune tar nå i bruk en sensor som vil måle fukt og temperatur i kommunale boliger. Dette vil spare kommunen for store summer og kan fort bli en tjeneste som andre kommuner også kan benytte seg av.

Fellesnevneren for Gjesdals nye sensorer og eventuelle fremtidige prosjekt i norske kommuner handler om å ha en nettverkssender som flere kommuner nå har skaffet seg. I sommer var det mye snakk om en viss Badetass-sensor som anga badetemperaturen. Nå kommer den første konkrete løsningen som gjør at Gjesdal kommune både vil spare penger og blir mer effektiv. Den nye løsningen er foreløpig under utvikling, men resultatene hittil er såpass lovende at vi føler oss sikre på at vi kommer til å ta løsningen i bruk i 2020.

Forventer reduserte utgifter
- Vi forventer å kunne spare mellom 100 000,- og 300 000,- kroner i året ved å installere sensorene i en del av boligene, sier Jarle Bjelland, avdelingsleder byggforvaltning i Gjesdal kommune.

Bjelland tok kontakt med Innovasjonsavdelingen i Lyse for å høre om det fantes noen mulighet for å bruke sensor for å unngå for høyt fuktnivå i boliger. Kommunen har som mange andre kommuner, utfordringer med at enkelte boliger ikke får god nok lufting, enten fordi de brukes på feil måte, eller fordi boligen har noen begrensninger i.f.m. ventilering, eller en kombinasjon av dette. Dette fører igjen til mugg og råte i vinduskarmer og i vegger. I verste fall får dette betydning for nedsatt helse.

- Våre 160 kommunale boliger brukes av en bred mengde mennesker. Noen er bevegelses- eller utviklingshemmet, noen er flyktninger. Mennesker fra andre deler av verden, som ikke er vant med å bo i tette hus der varme reguleres, kan komme til å stenge ventilen med klær, for å unngå kald luft. Da blir det for fuktig og råte kan oppstå. Med denne sensoren kan vi overvåke fuktnivået og komme problemene i forkjøpet, forklarer Bjelland.

Lavterskeltilbud og unikt utgangspunkt Lyse har inngått FoU- kontrakter (forskning og utvikling) med en rekke eierkommuner av Lyse, deriblant Gjesdal. I denne kontrakten legges det til rette for at kommunene kan lære av hverandre.

- For å kunne ta i bruk dette kreves det at kommunen er tilknyttet sensornettverket som er installert på flere fjelltopper i området, og som gjør det mulig å sende store datamengder på kort tid. «Smartere sammen» er en godt etablert modell som vi jobber etter her i regionen, og det innebærer at mange kommuner kan ta i bruk de samme tjenestene, og få dem tilpasset sitt behov, sier senior forretningsutvikler i Lyses Innovasjonsavdeling, Trond Thorbjørnsen. Han anser det som sannsynlig at mange kommuner vil komme til å ta i bruk likende løsninger innen kort tid. – Nå har vi i hvert fall et veldig godt fundament og utgangspunkt for å kunne bidra, sier han.

Bruk av sensorer har flere fordeler, både internt i kommunen og eksternt
- Det kan bety en mer effektiv drift og dermed være en kilde til kostnadsreduksjoner, eller så kan det være rettet mot innbyggere, slik badetass-sensoren er. Uansett har det et veldig stort potensial som vi bare så vidt har sett betydningen av.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS