Pål Berger. Foto.
Pål Berger er blant initiativtakerne bak en ny varslingstjeneste for rusmisbrukere under behandling.

Lys idé hindrer tilbakefall

En varslingstjeneste i form av en applikasjon skal hindre at ferden mot rusfrihet ikke blir ødelagt av fristende tilbakefall. Et samarbeid som begynte med Lyse Ideer i fjor begynner å ta form.

− Vi vil gi kjapp hjelp til de som trenger det mest. Til de som trenger noen å prate med veldig raskt, understreker Pål Berger fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO).

Han står i spissen for en ny gründervirksomhet som nå har blitt et AS: Recovery kompetanse. Sammen med Lyse og Klepp kommune har de ambisjoner om å gi rusbehandling et verdifullt og etterlengtet tillegg. Men hvorfor har ikke noen tenkt på dette før?

Lyse har teknologikompetansen
− Vi har tenkt ut fra brukersiden og ikke forsker- og fagsiden. Det er viktig at de som står bak løsningen faktisk vet hva det vil si å være rusmisbruker, sier Berger. Alle fire i Recovery kompetanse er tidligere brukere bosatt i Rogaland.

− Forskning viser at mennesker som sliter med rus ber om hjelp for sjelden eller for sent. 80 prosent av tilbakefallene skjer like etter behandling. De fleste overdosedødsfall skjer også like etter at en er kommet ut av behandlingsinstitusjon. Jeg tror en enkel mulighet til å be om hjelp kan redde liv, forklarer Pål Berger.

− Vi har brukererfaringene, og Lyse har teknologikompetansen som vi trenger, legger han til.

Jeg tror en enkel mulighet til å be om hjelp kan redde liv.

Som en del av vinnerpremien fra Lyse Ideer fikk RIO oppfølging og teknologisk rådgivning av Lyses innovasjonsavdeling. Det har båret frukter.

− Etter oppfølgingstimene som var inkludert i premien fra Lyse Ideer hadde vi valget om RIO skulle fortsette alene eller om vi skulle gå videre sammen. Vi valgte det siste, og er nå i ferd med å signere en offisiell samarbeidsavtale, sier Dagfinn Wåge, leder i Lyses innovasjonsavdeling.

Vil teste i praksis
− Dette handler ikke bare om en applikasjon, men hele støtteordningen og rammen rundt. Varslingen kan ikke bare gå til en pårørende, men også til kommunen slik at årsakene til en brukers problemer kan bli løst, fortsetter han.

Derfor er Klepp kommune med, som har sendt en søknad om økonomisk støtte til Fylkesmannen og skal stille med behandlingsapparatet til disposisjon for test av løsningen.

− Foreløpig er dette på papiret, og vi er avhengige av kommunen for å få testet det i det faktiske støtteapparatet, forteller Wåge. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning ved Universitetssykehuset i Stavanger bidrar med forskningskompetanse.

− Dessverre er støtteapparatet og telefonlinjene stengt kvelder, jul og i sommerferien. Det er nettopp på disse tidene at brukeren trenger å snakke med noen, og derfor tror vi at denne løsningen kan hjelpe mange, legger Pål Berger til.

Lyse Ideer 2014
Lyse Ideer er en 24-timers workshop der hensikten er å se hvordan teknologi kan bidra til å løse samfunnsutfordringer. I 2014 dreide det seg om frivillig sektor, og følgende ideer ble presentert:


Lyse Ideer. Foto.

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, som vant konkurransen i 2014, foreslo en applikasjon som skulle gjøre det vanskeligere for en bruker å oppleve tilbakefall under behandling.
   
 • Natteravnene foreslo også en applikasjon som skulle gjøre det lettere å koordinere vaktplaner og å finne ledige ravner som kunne fylle ledige vakter.
   
 • Handikappede barns foreldreforening foreslo en nettportal hvor både foreldre og barn kunne lære mer og dele erfaringer om bruk av nyttig teknologi i hverdagen for å forberede barnet til å kunne klare seg selv.
   
 • Norsk forbund for utviklingshemmede viste en app-løsning som skulle gjøre det lettere for brukeren å klare seg i hverdagen, der et eksempel er en huskeliste for hva som må tas med på fotballtrening.
   
 • Nasjonalforeningen for folkehelse demonstrerte en nettportal hvor en kan registrere seg som aktivitetsvenn og som skal samkjøre organiseringen av frivillige ressurser i Norge.
   

App mot tilbakefall

Under arrangementet Lyse Ideer i fjor var fem ulike frivillige organisasjoner samlet hos Lyse for å tenke ut nye teknologiske løsninger som kunne hjelpe deres sak. Rusmisbrukernes interesseorganisasjon stakk av med seieren med følgende idé:

Når en bruker etter behandling av forskjellige årsaker blir fristet av kamerater med stoff, kan brukeren ved hjelp av en applikasjon på mobiltelefonen bli oppringt av en pårørende. Brukeren kan da bli overtalt til å trekke seg bort fra kameratene med stoffet.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS