En mild vinter med mye vind og nedbør har ført til svært lave kraftpriser og preger Lyse-konsernets halvårsresultat. Foto: Lyse
En mild vinter med mye vind og nedbør har ført til svært lave kraftpriser og preger Lyse-konsernets halvårsresultat. Foto: Lyse

Lave kraftpriser gir resultatfall for Lyse

Lyse-konsernet hadde et resultat på 479 millioner kroner første halvår 2020, mot 541 millioner første halvår i fjor.

- Resultatet er preget av lave kraftpriser. Dette skyldes i hovedsak en våt, mild og vindfull vinter. Underliggende drift i kjernevirksomhetene energi, telekom og el-nett er for øvrig preget av solid drift og få driftsforstyrrelser, og resultatene er i tråd med det vi hadde ventet, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Den største nedgangen i driftsresultatet er innen energivirksomheten i konsernet. Her var driftsresultatet første halvår på 416 millioner kroner, en reduksjon på 500 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Kraftprisen i Lyses produksjonsområde var fire ganger høyere i første halvår 2019 sammenlignet med første halvår 2020. 

Et høyt kraftoverskudd på grunn av en mild vinter med mye vind og nedbør forklarer det meste av fallet i kraftpris. Store begrensninger i overføringskapasiteten til våre naboland påvirket også kraftprisen negativt.

Innenfor telekomvirksomheten har det vært en økning i inntektene. Koronaviruspandemien har understreket viktigheten av stabilitet og kapasitet i telekominfrastrukturen og en har sett en stigning i etterspørselen etter fiberbredbånd. Samtidig fører vesentlige investeringer i utbygging av fibernett til private og bedrifter, samt fiberkabler til utlandet og et landsomfattende sensornettverk, til at driftsresultatet for televirksomheten gikk ned til 269 millioner kroner mot 294 millioner i første halvår i 2019. Altibox-partnerskapet hadde 657 585 aktive kunder ved utgangen av første halvår. Om lag 40 000 av disse kundene er tilhørende i Danmark.

Driftsresultat for nettvirksomheten ble 205 millioner kroner, mot 62 millioner i første halvår i 2019. Resultatendringen skyldes en mer normalisert driftsaktivitet i 2020 sammenlignet med 2019, et år som historisk sett hadde høye driftskostnader. I tillegg er det gjennomført en rekke effektiviseringstiltak som gir lavere driftskostnader. Generelt har nettvirksomheten hatt stabil drift og få driftsavbrudd i perioden.

 

Tall i millioner kroner 

30.06.2020 

30.06.2019  

31.12.2019  

Driftsinntekter  

3 999 

4 740  

9 230  

EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger)  

1 614 

1 951  

3 564  

Driftsresultat  

849 

1 238  

2 090  

Resultat før skattekostnad  

638 

1 049  

1 689  

Resultat etter skattekostnad  

479 

541  

928  

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS