Kraftlinjer går over vei og jorder ut fra hvitmalt transformatorstasjon på Jæren.

Laserscanning av kraftlinjer

Lyse Elnett vil i perioden 30. september til 18. oktober fly med helikopter for å laserscanne vårt høyspentnett i Sør-Rogaland. Dette vil gi oss mer nøyaktig data over linjenettet som er viktig av flere årsaker.

Laserscanning gir oss bedre data over luftfartshinder. Det er nasjonale krav til data som skal inn i nasjonalt register som vil gjøre det tryggere for flytrafikk i området. I tillegg vil dataen gi oss økt mulighet for å benytte nye og effektive løsninger til drift, vedlikehold og prosjektering av strømnettet. Dette kan eksempelvis være droner som kontrollerer linjer for feil.

- Ny teknologi gjør det mulig for droner å fly langs linjenettet ved hjelp av GPS, men da trengs nøyaktig data over hvor hver enkelt strømmast står. Bruk av droner er et svært effektivt hjelpemiddel både i forbindelse med strømbrudd og vedlikehold for å hindre feil i å oppstå, sier Eivind Aasland i Lyse Elnett.

Lyse Elnett har deltatt i et forsknings- og utviklingsprosjekt «Connected Drone» der bruk av droner er blitt testet ut sammen med maskinlæring og kunstig intelligens. Kamera som er festet på dronen tar bilder som sendes til et datasystem der maskinlæring og kunstig intelligens blir brukt for å gjenkjenne feil på linjenettet.

Flyvningen kommer til å foregå forholdsvis lavt.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS