Lyngsvatnet før regnet satte inn i høst
Foto: Kristofer Ryde

Halvtomt eller halvfullt?

Kraftåret 2018 ble et merkeår på alle måter. Etter sjokkvarme sommermåneder, uteblitt snøsmelting og minkende vannmagasin – kom regnet. I løpet av rekordkort tid var vi tilbake til normalen, og vel så det. Det ble et kraftår helt utenom det vanlige.

Vinteren i år var normalt god og kraftselskapene produserte kraft til gode priser. Det var noe mindre snø i fjellet enn normalt, men ingen som da tenkte på at smeltevannet som normalt havner i magasinene, skulle utebli.

Da mai kom med strålende godvær og snøsmelting, men fortsatt med lite vann i magasinene, kom NRK Dagsrevyen til Lyse på Mariero. – Jeg sa da at det var litt mindre snø enn normalt i vinter, at mye av den snøen som hadde fordampet som følge av det varme været og at prisene på strøm derfor var ganske høye. Og at dersom nedbøren ville utebli ville prisene holde seg på et høyt nivå, men at det absolutt ikke var snakk om noen kraftkrise som journalisten mente det var, forteller Bjørn Honningsvåg som leder Lyse Produksjon. Men nedbøren uteble helt til begynnelsen av august.

MÅTTE BEROLIGE ROGALENDINGER
Skulle de produsere for fullt eller spare på vannet? Hvor lenge ville det varme været vare, og hvor lenge skulle de eventuelt vente? – Det var krevende uker der viktige avgjø- relser ble tatt. Diskusjonene gikk på hvor mye vi skulle produsere, nå eller senere. Det store spørsmålet var hva prisen ville bli fram i tid, og hvor gode var regnemodellene våre under så uvanlige forhold, forteller Bjørn.

Lyse sine vannmagasin hadde på det meste 10 prosent mindre vann enn tidligere på samme tid. Det høres lite ut, men dersom regnet uteble ville det tappes fort. – En for ambisiøs produksjon kunne i verste fall skape problemer for oss senere, forklarer Bjørn. Men heldigvis har Produksjon på plass en metodikk for slikt og den fikk de teste til gagns. Underveis brukte Bjørn deler av sommeren på å berolige medier og rogalendinger med at vannmagasinene bare var ørlite berørt av tørken. For hver uke steg kraftprisene og ble høyere og høyere, og fortsatt ble det produsert kraft i Lyse, noe som skulle vise seg å være lurt. Prisene nådde skyhøye nivåer, og juli måned ble den måneden i 2018 som leverte høyest pris, 51,7 Euro/MWh. Stor magasinkapasitet gjør Lyse godt rustet til å håndtere også et tørt scenario, selv om magasinene var lavere enn i et normalt år.

RUSTET FOR FREMTIDEN – Ved å stole på fagkunnskap og gode modeller, kom vi til at det rette var å holde en forholdsvis høy produksjon gjennom sommeren selv om det minket med vann i magasinene. Om dette var en rett vurdering ville avhenge av hvordan nedbørsforholdene utviklet seg resten av året, forklarer Bjørn. Stortinget har bestemt at kraftomsetningen i Norge skal være markedsbasert. Dette betyr at det er tilbud og etterspørsel som bestemmer prisen. Produsentene bestemmer heller ikke om det blir eksport eller import, det gjør Statnett. Strømmen vil flyte der prisen er høyest. Inntektene fra dette er det eierne av kablene, altså Statnett som sitter igjen med. For Lyse og andre produsenter handlet det med andre ord om å produsere på de beste timene for å sikre en størst mulig verdiskapning. Det er også viktig å få fram at Lyse Produksjon ikke har ansvar for forsyningssikkerheten, det er det Statnett som har. – Dette året har gitt oss verdifull erfaring for framtiden, om viktigheten av å ha gode modeller supplert med den rette fagkompetansen. Det har også gjort oss bedre rustet til å takle liknende situasjoner som kan komme, selv om det er lite sannsynlig at det skjer, sier Bjørn.

Etter en rekordvåt høst ser 2019 ut til å bli et normalår.  – Det viktigste for oss neste år blir å være tett på utviklingen i kraftmarkedet og forstå konsekvensene av en økende mengde vindkraft som kommer inn i systemet. Samtidig som vi integreres sterkere til markedene omkring oss gjennom utenlandskabler. I dette arbeidet skal vi fortsette å utvikle organisasjonen. 

Siste nyheter

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS