Bildekarusell Opstad

God framdrift på Opstad

Byggingen av nye Opstad transformatorstasjon går etter planen. De første betongelementene ble heist på plass i desember, og snart er kabelkjelleren ferdig.

 

 

På nyåret vil den nye transformatorstasjonen bli godt synlig når store betongelementer heises på plass og settes sammen til vegger. Betongelementene som settes opp har kort transportvei siden de produseres i distriktet. Flere blir produsert hos Hå Element som ligger vel to kilometer fra transformatorstasjonen. Det er Jærentreprenør som står for selve byggingen av den nye stasjonen.

Elementene som skal heises på plass veier opp til 18 tonn, så det er store dimensjoner. Når det ytre skallet står ferdig begynner arbeidet med å få inn transformatorer, GIS-anlegg, bryteranlegg osv. Målet er at den nye transformatorstasjonen skal settes i drift høsten 2020. Lyse Elnett eier stasjonen sammen med Jæren Everk.

Det er planer om en storstilt oppgradering av overordnet strømnett i vår region av flere årsaker. Der Opstad transformatorstasjon, og ny kraftlinje inn til Jæren fra nye Bjerkreim transformatorstasjon (Statnett og Lyse Elnett sin) er første del. Eksisterende strømnett ble i stor grad bygget på 50-, 60- og 70-tallet, og alder og tilstand tilsier at det er behov for en oppgradering. I tillegg er det et stort behov for økt kapasitet i strømnettet for å sikre videre verdiskapning i en region i vekst og elektrifiseringen som pågår i samfunnet.

Fotograf: Fredrik Ringe
 

 

 

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS