Uhellet skjedde i Consul Sigval Bergesens gate. (Foto: Google Streetview)
Uhellet skjedde i Consul Sigval Bergesens gate. (Foto: Google Streetview)

Gasslekkasje i Hillevåg

Mandag 11. mai oppstod en gasslekkasje under gravearbeid i Hillevåg. Området ble raskt sperret av og lekkasjen stanset. Ingen kom til skade som følge av uhellet.

Skaden skjedde like rundt kl. 14 da et avgreiningsrør på en gassledning fikk en rift under arbeid med legging av vann og avløp i Consul Sigval Bergesens gate.

Politi og brannvesenet ble varslet og Lyse startet umiddelbart nedstenging av gasstilførselen. Det ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter og politi- og brannvesen planla evakuering av området.

Alle tilførsel av naturgass ble stengt ned i løpet av 30 minutter og kl.15.05 kunne målinger bekrefte at skadeområdet var fritt for gass. Ingen som jobbet på stedet eller som var i umiddelbar nærhet kom til skade som følge av uhellet. 

Lyse ser svært alvorlig på hendelsen. Det vil foretas en granskning av forløpet for å forhindre lignende hendelser i framtiden.

Et titalls gasskunder ble berørt. Det er ventet at leveransen til samtlige kunder vil være gjenopprettet innen kl. 18.00.

Pressekontakt: Peter Schwarz, mobil: 4045 4082

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS