Ordfører Jonas Skrettingland i Hå kommune markerer byggestart ved hjelp av en elektrisk minigraver.

Første spadestikk for storstilt oppgradering

I dag kunne Lyse Elnett og Jæren Everk ønske velkommen til spadestikk på nye Opstad transformatorstasjon samt ny 132 kV-kraftlinje mellom Opstad og Bjerkreim transformatorstasjon. Dette markerer starten på en storstilt oppgradering av overordnet strømnett som skal pågå de neste 10-20 årene i Sør-Rogaland.

Ordfører Jonas Skrettingland i Hå kommune fikk æren av å ta det første «spadestikket» for med en elektrisk minigraver på tomten for nye Opstad transformatorstasjon, like ved Åna kretsfengsel.

- Nå får vi en trygg strømforsyning for mange år framover, og det er grunnleggende for samfunnsutviklingen. Vi baserer alt på strøm både i industrien, landbruk eller hjemme, sa ordføreren.

Ny stasjon og kraftlinje
Den nye transformatorstasjonen blir bygget på nabotomten til dagens transformatorstasjon, og vil være en stasjon Lyse Elnett og Jæren Everk skal ha sammen. Stasjonen er på totalt 1000 kvadratmeter inkludert transformatorceller. Det er Jærentreprenør som har fått kontrakten for grunnarbeid, bygg og uteområde, samt riving av gammel transformatorstasjon. Etter planen vil bygging av ny stasjon ta rundt halvannet år, og deretter skal den gamle stasjonen rives når den nye er i stabil i drift.

Den nye kraftlinjen mellom nye Opstad transformatorstasjon og nye Bjerkreim transformatorstasjon, som bygges av Statnett, er totalt 18 km lang. For de første 7 kilometerne i Bjerkreim, så henger kraftlinjen på samme master som skal knytte Måkaknuten vindpark til strømnettet. Arbeidet med å bygge kraftlinjen mellom Kartavoll og Opstad har planlagt oppstart i mai.
Administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett, ordfører Jonas Skrettingland i Hå kommune, Anette Oltedal i Jærentreprenør og everksjef Birger Høyland i Jæren Everk på tomten for nye Opstad transformatorstasjon.
- Prosjektene bidrar til å sikre en god og stabil strømforsyning, og legger til rette for næringsliv, vekst og det grønne skiftet. Det er veldig kjekt at en lokal entreprenør kan levere godt tilbud og vinne kontrakt på bygging, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.
Dette er den største investeringen for Jæren Everk, som er fornøyd med å være i gang. Styreformann i Jæren Everk Tobias Aanestad slo fast at dette var en dag som 17. mai.

Behov for økt kapasitet
Bakgrunnen for den storstilte oppgraderingen av strømnettet er behovet for økt kapasitet i strømnettet, samt alderen på eksisterende strømnett som i hovedsak ble bygget på 1960, -70 og 80-tallet. For rundt 30 år siden var effektforbruket i Hå, Klepp og Time rundt 100 Megawatt, mens det i dag er over dobbelt så høyt. Basert på tall for vekst fra Statistisk sentralbyrå er det ventet at forbruket øker til 350-400 MW i 2060 på Sør-Jæren.
Generelt er det behov for å fornye store deler av overordnet strømnett i vår region. Det er flere prosjekt til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat, både i Ryfylke, Gjesdal, Sandnes og på Nord-Jæren. På nettsiden www.lysenett.no/prosjekter finner du mer informasjon om prosjektene som er planlagt.
- Vi opplever at vår region er ivrig på å komme videre med det grønne skiftet. Vi ser fram til et godt samarbeid med kommunene, hvor vi sammen har et felles mål om å legge til rette for det moderne, miljøvennlige og elektriske samfunnet, sier Tamburstuen.
Han legger til at Lyse Elnett også er opptatt av å ha en god dialog med grunneiere og naboer, samt andre interessenter, og er åpen for innspill slik at vi får plasseringer og trasé som gir minst ulemper.

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS