- Rogaland har i dag en bredbåndsdekning på 89 prosent og har høyest dekning i landet på høyhastighets bredbånd. Nå skal vi bidra til at resten også får fiber, sier administrerende direktør, Tor Morten Osmundsen.
- Rogaland har i dag en bredbåndsdekning på 89 prosent og har høyest dekning i landet på høyhastighets bredbånd. Nå skal vi bidra til at resten også får fiber, sier administrerende direktør, Tor Morten Osmundsen.

Fiber til alle

Lyse inviterer både til dugnad og til jobbsøkere når det gjelder å sørge for fiber til alle. For å få til det må det gjøres en hederlig innsats, og flere flinke folk trengs på laget.

Med en frisk rekrutteringsfilm om en bonde som har altfor tregt internett, selvsagt ikke fra bredbånd - håper avdelingslederen i Lyse, Kenneth Asheim at potensielle prosjektledere vil våkne opp og kjenne på lysten til å bidra, og søke på stillingene som nå er utlyst.

- De neste årene skal vi øke utbyggningstakten betraktelig og en stor del av utbyggingen vil være i grisgrendte strøk.   All prosjektering og styring av prosjektene gjøres internt i Lyse Fiber, og vi har behov for ressurser som kan utføre disse oppgavene, sier Kenneth Asheim. 

Initiativet om fiber til alle kommer etter regjeringens ønske om ”å legge til rette for økt bredbåndsutbygging i distriktene”. Dette gjelder særlig områder som havner utenfor den kommersielle utbyggingen av fiber i Rogaland, steder der det kreves ekstra innsats for å få ledet fiberkabelen helt fram til husveggen.

- Vi har en ambisjon om å komme i mål med ”fiber til alle”  innen de neste to –  tre årene, og vi er klare til å starte dette arbeidet allerede nå, sier administrerende direktør i Lyse Fiber, Tor Morten Osmundsen. Saken omtales i Aftenbladet og henviser til fiber som nå skal legges på Mosterøy, til Utstein kloster blant annet.

Administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Lyse Fiber har store forventninger til den tiden vi nå går inn i med mye arbeid for å nå ut til alle som ønsker å bli kunder;

- Det vi omtaler som "Lyseland" har i dag den største dekningen i landet på høyhastighetsbredbånd, men fortsatt er det noen steder der det skal legges fiber.  Lyse inviterer derfor til dugnad for å tilby fiber til alle. Dette blir ekstra viktig når kobbernettet legges ned innen 2023.  Når vi legger fiber i distriktene, fører det mye positivt med seg, både for næringslivet, skoler og institusjoner og som bygger opp under lokal bosetting.  ”Bygdefiber- prosjekter” bygger på samarbeid og spleiselag mellom lokale initiativtakere, kommunene og Lyse Fiber, sier Osmundsen.

- Vi har gjennomført flere gode slike prosjekt i årenes løp, og nøkkelen har vært god planlegging, gjennomføring og lokalt engasjement, sier han. 

 

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS