Bilde tatt ved Nilsebu i Lyseheiene.
Bilde tatt ved Nilsebu i Lyseheiene.

Feil medisin for opprusting av vannkraften

Utvalget som har vurdert beskatningen av vannkraft vil fjerne kommunale ordninger og samtidig skjerpe grunnrenteskatten. Utvalget har ikke svart på oppgaven, mener Energi Norge.

I en pressemelding etter dagens fremleggelse av Sanderud-utvalgets rapport om grunnrenteskatt har Energi Norge skrevet følgende;
Saken vil oppdateres.

– Alle med praktisk innsikt i vannkraftinvesteringer vet at utformingen av den statlige grunnrenteskatten hindrer gjennomføring av lønnsomme tiltak. Utvalget har hoppet bukk over hovedproblemet og i stedet gått løs på de kommunale skatteordningene. Det er feil medisin, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Fornybarnæringen er opptatt av at vår virksomhet legger igjen verdier der kraften produseres. Utvalgets forslag vil svekke den lokale oppslutningen om noe vi trenger mer av, nemlig fleksibel, fornybar kraftproduksjon. Det er bred politisk enighet om å legge til rette for opprusting av eksisterende vannkraftverk. Utvalgets forslag bidrar ikke til dette.

– Vi har ikke noe ønske om å fjerne grunnrenteskatten, men den må endres slik at den ikke rammer prosjekter med dårlig eller normal avkastning. I dag betaler selv kraftverk som går med underskudd grunnrenteskatt. Det bidrar ikke til investeringer i fornybar energi, som vi trenger mer av både for å løse klimaproblemene og skape nye arbeidsplasser, sier Kroepelien.

Energi Norge har spilt inn forslag til utvalget, som vil fjerne de uheldige effektene av dagens grunnrenteskatt uten at statens og kommunenes samlede inntekter rammes.

Mandag overleverte utvalgsleder og tidligere NVE-sjef Per Sanderud sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget går inn for å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift til kommunene hvor vannkraftverkene ligger, samt å endre eiendomsskatten.

Bakgrunn
Alle partier på Stortinget har i sine partiprogrammer påpekt behovet for å legge til rette for opprusting av vannkraften. I tillegg har en bred allianse med støttespillere fra NHO, LO, Norsk Industri, El og IT Forbundet, Zero, Distriktsenergi, KS Bedrift, Kraftfylka, Norwea og Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) stilt krav om en skattereform for vannkraften.

Også det internasjonale energibyrået IEA har tidligere uttrykt bekymring for den tunge beskatningen av vannkraftproduksjon i Norge, etter flere år med økning av grunnrenteskatten.

Forskere ved NTNU og Sintef har den senere tiden tatt til orde for å utvide produksjonen i eksisterende vannkraftverk, med betydelig mindre naturinngrep enn ved bygging av nye kraftverk.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS