Bedriftsforsamlingen i Lyse hadde møte i dag
Bedriftsforsamlingen i Lyse hadde møte i dag

Et godt Lyse-år i 2018

Hva skal Lyse jobbe med de neste ti årene, hvor stort blir det endelige utbyttet til kommunene og hvordan stiller Lyse seg til vindkraft?
Disse og langt flere spørsmål ble reist i salen da Lyse i dag avholdt sin årlige bedriftsforsamling for eierne.

I 2018 oppnådde Lyse den høyeste vannkraftproduksjonen noensinne, utbyttet til kommunene ble rekordhøy, priser for best kundeservice ble tildelt Lyse og det største prosjektet gjennom de siste fire / fem årene, kraftverket Lysebotn 2 ble avduket og satt i drift. I dag under bedriftsforsamlingen ble eierne av konsernet minnet om hvorfor 2018 ble et svært godt år for Lyse.

Mange bekker små..
Harald Espedal ble valgt for to nye år som styreleder i Lyse. Styreleder gjennom fire år i konsernet, Harald Espedal ble valgt for to nye år i rollen og Egil Olsen (H) ble valgt som hans personlige vara. I valgkomiteens uttalelse ble det blant annet sagt at ”Espedal har ivaretatt sin rolle som styreleder på en svært tilfredsstillende måte og at han derfor var ønsket som styreleder også i fortsettelsen.”

De seks styrerepresentantene forblir sittende. Det å ha eksterne styremedlemmer var forøvrig noe av det Espedal trakk fram som en fordel for konsernet. Ved forrige bedriftsforsamling ble tidligere konserndirektør for økonomi og finans i E-Co, Stine Rolstad Brenna, tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, og advokat Sissel Knutsen Hegdal valgt inn som nye aksjonærvalgte styremedlemmer. Hele konsernstyret kan du se her.

Eierne fikk utdelt en rykende fersk utgave av dokumentet ”Styrets melding til eierne”. Denne meldingen lages en gang i løpet av en fire års periode, og det var den femte utgaven som ble gitt i dag. Meldingen er et supplement til den ordinære rapporteringen og gir mulighet for et dypere innblikk i konsernets virksomheter og planene fremover. Hele dokumentet kan lastes ned her.

Stolte eiere

Espedal pekte på at Lysekonsernet står sterkt finansielt, har gode, sterke forretningsområder og konstaterer at energi og tele er trygge og riktige forretningsområder som konsernet skal jobbe med de neste tiårene.

 - Verdien på grønn energi kommer til å stige, og nettopp fornybar og regulerbar energi er det mest effektive vi kan bidra med for å sikre klimakutt i Europa. Dette har vi tro på og dette vil vi jobbe for, sa styrelederen.
 

Blant øvrige høydepunkter og nyheter i konsernet i 2018 ble følgende trukket fram;

  • Et vellykket samarbeid med BKK innen hurtigladere for elbiler. 18 hurtigladestasjoner total
  • Lyse skilte lag med Skangass da LNG-selskapet gjennom mange år ble solgt i sin helhet til finske Gasum. LNG-satsingen har gitt konsernet en netto positiv kontantstrøm på 1 milliard i perioden 2007 til 2018.
  • Altibox vant EPSI-undersøkelsen for best kundeservice for 9. året på rad
  • Lyse overtok Forsand Elverk
  • Eidsiva bredbånd inngikk partnerskap med Altibox. Altibox-partnerskapet hadde ved årets utløp 536 280 aktive Altibox-kunder.
  • Et rekordår for vannkraftproduksjon. Et fleksibelt produksjonsapparat og store magasin gjorde at produksjonen endte på rekordhøye 7,5 TWh.
  • I tillegg til gode tall har konsernet investert 2,5 milliarder kroner i store prosjekt i 2018.

Stolte eiere
Fra salen kom det flere gode spørsmål fra eierne som både lurte på planer om utbygging av vannkraft, 5G, biogass og klimaregnskap og hva som vil skje med den gamle kraftstasjonen i Lysebotn.

Til spørsmål om utbygging av vannkraft hadde både styreleder Espedal og konsernsjef Nygaard mye på hjertet, men forholdt seg i korthet da dette er ett tema som blir svært viktig i tiden og årene som kommer. – Det er et paradoks at man i myndighetene ikke skattelegger likt. Lyse som konsern opplever dette utfordrende og til hinder for rehabilitering av eksisterende game kraftverk. Lysebotn 2 er et eksempel på at fornyelse av vannkraft ikke er synlig i naturen.

Oppsummert viste dagens møte i bedriftsforsamlingen at eierne er svært godt fornøyd med Lyse.

- Konsernet og vi som eiere bør bruke enda mer energi på å fortelle innbyggerne i kommunene hvor viktig det er at innbyggerne forblir kunder av Lyse, nettopp fordi utbyttet går tilbake til kommunene de bor i, fremholdt Leif Arne Moi Nilsen som sørget for at årets bedriftsforsamling ble avsluttet med applaus.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS