Fra 1. januar 2018 gjøres det endringer i konsernledelsen i Lysekonsernet.
Fra 1. januar 2018 gjøres det endringer i konsernledelsen i Lysekonsernet.

Endringer i konsernledelsen

Fra 1. januar 2018 vil en endring i konsernledelsen i Lyse bli gjeldende.

HR-direktør Gyrid Holmen trer inn i konsernledelsen som konserndirektør for HR. Torbjørn Johnsen går ut av konsernledelsen og vil jobbe som rådgiver for konsernsjefen fram til han går av med pensjon 1. april 2018.

Konserndirektør Grethe Høiland vil samtidig overta ansvaret for forretningsområde infrastruktur/elnett og bli ny styreleder i Lyse Elnett. Hun vil også som i dag ivareta ansvaret for stabsområdene IT og Innovasjon. Fra samme tidspunkt blir konserndirektør Toril Nag ansvarlig for stabsområdet kundeservice og dermed ny styreleder i Lyse Dialog i tillegg til å ivareta ansvar for forretningsområdet tele.

Konserndirektør Ove Jølbo vil ha kommunikasjon og samfunnsansvar som sitt hovedansvarsområde. I tillegg til endringene i konsernledelsen blir det foretatt enkelte andre endringer: Juridisk direktør Leif Harald Jensen vil rapportere direkte til konsernsjef. Smartly AS vil gå fra forretningsområde tele til forretningsområde energi. Anskaffelser vil heretter tilhøre stabsområde økonomi og finans (fra dagens stabsområde organisasjon som opphører)

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS