Egenberedskap

Du er en del av Norges beredskap

Hva trenger du for å klare deg i eget hjem i 72 timer dersom strømmen går og vannet blir borte?

Undersøkelser viser at nordmenn er lite forberedt for en krise der folk mister strøm, vann i springen eller det blir vanskelig å få tak i varer i butikken. Vår økende avhengighet av kritiske samfunnsfunksjoner som blant annet strøm, mobilnett, internett, vann og avløp gjør oss mer sårbare. I tillegg har vi de siste årene sett eksempler på at i forbindelse med ekstremvær så kan kunder oppleve å være uten strøm over lang tid.

DSB, Direktoratet for sammfunnstryggleik og beredskap, vil framover jobbe for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap. I kampanjen er det konkrete råd om hva folk selv kan gjøre for å forberede seg best mulig hvis noe skulle skje med kritiske samfunnsfunksjoner.

- Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn, sier direktør i DSB, Cecilie Daae i en pressemelding.

DSB anbefaler folk å være forberedt slik at de kan klare seg selv i minst tre dager. De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgn av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. På nettsiden www.sikkerhverdag.no finner du konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS